Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Текст

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
сіддгім̇ пра̄пто йатга̄ брахма
татга̄пноті нібодга ме
сама̄сенаіва каунтейа
нішт̣га̄ джн̃а̄насйа йа̄ пара̄

Synonyma

Послівний переклад

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

сіддгім—досконалість; пра̄птах̣—той, хто; йатга̄—як; брахма— Всевишній; татга̄—так; а̄пноті—досягає; нібодга—спробуй зрозуміти; ме—від Мене; сама̄сена—сумарно; ева—неодмінно; каунтейа—син Кунтı̄; нішт̣га̄—стадія; джн̃а̄насйа—знання; йа̄—котра; пара̄—трансцендентна.

Překlad

Переклад

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

Тепер же, сину Кунтı̄, Я розкажу тобі, як, досягши такої досконалості, людина зможе піднятись до вищого ступеня, Брахмана, ступеня довершеного знання.

Význam

Коментар

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

Господь розповідає Арджуні, яким чином можна досягти вищого ступеня досконалості, просто виконуючи свої визначені обов’язки во ім’я Верховного Бога-Особи. Вищого духовного стану, або Брахмана, можна досягти, просто відмовившись од плодів своєї праці заради вдоволення Верховного Господа. Це і є шлях самоусвідомлення. Істинна досконалість знання полягає в досягненні чистої свідомості Кр̣шн̣и. Про це йтиме мова в дальших віршах.