Skip to main content

TEXT 50

VERSO 50

Verš

Texto

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Sinônimos

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

siddhim — perfeição; prāptaḥ — conseguindo; yathā — como; brahma — o Supremo; tathā — assim; āpnoti — a pessoa alcança; nibodha — tente compreender; me — de Mim; samāsena — resumidamente; eva — decerto; kaunteya — ó filho de Kuntī; niṣṭhā — a etapa; jñānasya — de conhecimento; — que; parā — transcendental.

Překlad

Tradução

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

Ó filho de Kuntī, aprenda comigo como é que alguém que conseguiu esta perfeição pode atingir a fase de perfeição suprema, o Brahman, a etapa do conhecimento mais elevado, seguindo o método que agora passo a resumir.

Význam

Comentário

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

O Senhor descreve para Arjuna como se pode alcançar o mais elevado estado de perfeição com o simples desempenho do dever ocupacional, executando este dever para a Suprema Personalidade de Deus. Atingimos a etapa suprema do Brahman com a simples renúncia ao resultado do trabalho, satisfazendo o Senhor Supremo. Este é o processo de auto-realização. A verdadeira perfeição do conhecimento consiste em atingir pura consciência de Kṛṣṇa; descreve-se isto nos versos seguintes.