Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Tekst

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synoniemen

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

siddhim — volmaaktheid; prāptaḥ — bereikend; yathā — zoals; brahma — het Allerhoogste; tathā — zo; āpnoti — men bereikt; nibodha — probeer te begrijpen; me — van Mij; samāsena — in het kort; eva — zeker; kaunteya — o zoon van Kuntī; niṣṭhā — het niveau; jñānasya — van kennis; — welke; parā — transcendentale.

Překlad

Vertaling

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

O zoon van Kuntī, hoor van Mij hoe degene die deze volmaaktheid bereikt heeft, tot het allerhoogste niveau, Brahman, het niveau van de meest verheven kennis, kan komen, door te handelen op de manier die Ik nu zal samenvatten.

Význam

Betekenisverklaring

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

De Heer beschrijft voor Arjuna hoe hij het hoogste niveau van volmaaktheid kan bereiken door eenvoudig zijn voorgeschreven plicht te doen en die voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te vervullen. Men bereikt het allerhoogste niveau van Brahman, eenvoudig door zich van het resultaat van zijn activiteiten te onthechten om de Allerhoogste Heer tevreden te stellen. Dat is het proces van zelfrealisatie. Werkelijke vervolmaking van kennis betekent het bereiken van zuiver Kṛṣṇa-bewustzijn; dit wordt in de volgende verzen beschreven.