Skip to main content

TEXT 50

第50節

Verš

テキスト

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

siddhim —完成; prāptaḥ — 達成すること; yathā — ~ように;brahma — 思考のもの; tathā —それで; āpnoti — 人は達する;nibodha — 理解しようとする; me — 私から; samāsena — 簡潔に; eva — 確かに; kaunteya —お クンティの息子よ;niṣṭhā — 段階; jñānasya — 知識の; yā — その;parā — 超越的な

Překlad

Translation

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

おおプリターの子よ、私がこれからまとめる方法に従えば、このような完成に達した人がいかにして最高完成段階ブラフマンに達することができるか私から学びなさい。

Význam

Purport

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

職業的義務を遂行することにより、すなわちその義務をバガヴァーンのために行うことにより人がいかにして完成段階に達することができるか、主はアルジュナに説明される。仕事の結果を単に至上主の満足のために放棄すれば、人はブラフマンの最高段階に達することができる。それが自己の悟りのプロセスである。知識の実際の完成は純粋なクリシュナ意識を達成することにある。そのことが以下の節で説明される。