Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Texte

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

siddhim: la perfection; prāptaḥ: obtenant; yathā: comment; brahma: le Suprême; tathā: ainsi; āpnoti: on atteint; nibodha: essaie de comprendre; me: de Moi; samāsena: en résumé; eva: certes; kaunteya: ô fils de Kuntī; niṣṭhā: le stade; jñānasya: de la connaissance; yā: lequel; parā: transcendantal.

Překlad

Translation

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

Ô fils de Kuntī, apprends comment celui qui est arrivé à cette perfection peut en atteindre la phase suprême, le Brahman, en laquelle réside la plus haute connaissance, en agissant comme Je vais te l’expliquer brièvement.

Význam

Purport

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

Le Seigneur explique à Arjuna comment atteindre la plus haute perfection en s’acquittant simplement de son devoir, mais en le faisant pour Dieu, la Personne Suprême. On s’élèvera au stade suprême du Brahman simplement en renonçant au fruit de ses actes dans le but de satisfaire le Seigneur Suprême. Telle est la voie de la réalisation spirituelle. La vraie perfection du savoir consiste à atteindre la pure conscience de Kṛṣṇa, point qui sera développé dans les versets suivants.