Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Tekst

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

siddhim — fuldkommenhed; prāptaḥ — den, der har opnået; yathā — som; brahma — den Højeste; tathā — således; āpnoti — han opnår; nibodha — prøv at forstå; me — fra Mig; samāsena — kortfattet; eva — afgjort; kaunteya — O Kuntīs søn; niṣṭhā — stadiet; jñānasya — af kundskab; — som er; parā — det transcendentale.

Překlad

Translation

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

O Kuntīs søn, lær fra Mig, hvordan den, der har opnået denne perfektion, kan komme til det højeste fuldkomne stadie, Brahman, det højeste kundskabsstadie, ved at handle på denne måde, Jeg nu vil skitsere for dig.

Význam

Purport

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

FORKLARING: Herren beskriver for Arjuna, hvordan man kan nå det højeste fuldkomne stadie ved slet og ret at være engageret i sin beskæftigelsesmæssige pligt og gøre denne pligt for Guddommens Højeste Personlighed. Man når til det højeste niveau af Brahman ved blot at forsage resultatet af sit arbejde for at tilfredsstille den Højeste Herre. Det er vejen til selverkendelse. Den virkelige perfektion af kundskab er at opnå ren Kṛṣṇa-bevidsthed. Dette beskrives i de følgende vers.