Skip to main content

TEXT 50

ТЕКСТ 50

Verš

Текст

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
сиддхим пра̄пто ятха̄ брахма
татха̄пноти нибодха ме
сама̄сенаива каунтея
ниш̣т̣ха̄ гя̄нася я̄ пара̄

Synonyma

Дума по дума

siddhim — dokonalost; prāptaḥ — dosahující; yathā — jak; brahma — Nejvyšší; tathā — tak; āpnoti — osoba dosáhne; nibodha — snaž se poznat; me — ode Mě; samāsena — souhrnně; eva — jistě; kaunteya — ó synu Kuntī; niṣṭhā — stav; jñānasya — poznání; — jež; parā — transcendentální.

сиддхим – съвършенство; пра̄птах̣ – достига; ятха̄ – като; брахма – Върховният; татха̄ – така; а̄пноти – човек постига; нибодха – опитай се да разбереш; ме – от мен; сама̄сена – накратко; ева – несъмнено; каунтея – о, сине на Кунтӣ; ниш̣т̣ха̄ – нивото; гя̄нася – на знание; я̄ – което; пара̄ – трансцендентално.

Překlad

Превод

Ó synu Kuntī, poznej ode Mne, jak lze dospět na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání, jednáním, které nyní shrnu.

О, сине на Кунтӣ, научи от мен как човек, постигнал това съвършенство, може да достигне Брахман, нивото на висше знание, действайки по начин, който сега ще изложа накратко.

Význam

Коментар

Pán Arjunovi popisuje, jak může osoba dospět na nejdokonalejší úroveň samotným konáním své povinnosti týkající se zaměstnání, jestliže ji bude konat pro Něho, pro Nejvyšší Osobnost Božství. Svrchované úrovně zvané Brahman dosáhnou všichni tak, že se zřeknou výsledku své práce s cílem uspokojit Nejvyššího Pána. Tak vypadá proces seberealizace. Skutečnou dokonalostí poznání je nabýt čistého vědomí Kṛṣṇy. To je popsáno v následujících verších.

Бог описва на Арджуна как може да се достигне висшето съвършено ниво просто като се изпълнява предписания дълг и това се върши за Върховната Божествена Личност. Човек постига върховното ниво Брахман просто с отказ от плодовете на дейността си, за удовлетворение на Върховния Бог. Това е начинът за себепознание. Истинското съвършенство на знанието е в чистото Кр̣ш̣н̣а съзнание; това се описва в следващите стихове.