Skip to main content

TEXT 18

第18節

Verš

テキスト

jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ
jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Synonyma

Synonyms

jñānam — poznání; jñeyam — předmět poznání; parijñātā — a znalec; tri-vidhā — tří druhů; karma — práce; codanā — podnět; karaṇam — smysly; karma — práce; kartā — konatel; iti — takto; tri-vidhaḥ — tří druhů; karma — práce; saṅgrahaḥ — souhrn.

jñānam — 知識; jñeyam — 知識の対象;parijñātā — 知る人; tri-vidhā — 三種類の; karma —  行為の; codanā — 行動を起こす力; karaṇam — 感覚;karma — 行為; kartā — 行為者; iti — このように; tri-vidhaḥ — 三種類の; karma — 行為の; sańgrahaḥ — 蓄積

Překlad

Translation

Poznání, předmět poznání a znalec jsou tři faktory podněcující k jednání. A smysly, práce a konatel jsou tři složky jednání.

知識、知識の対象、知覚者は活動を動機づける3要素である。感覚、行為、行為者が活動の3構成要素である。

Význam

Purport

Každodenní činnost má tři druhy podnětů, jimiž jsou poznání, předmět poznání a znalec. Nástroje jednání, jednání samotné a konatel jsou složky jednání. Vše, co člověk koná, se vyznačuje těmito třemi činiteli. Než začne jednat, vybídne ho k tomu nějaký podnět, který se nazývá inspirace. Jakékoliv řešení, ke kterému se dospěje před samotnou činností, se projeví v subtilní podobě jednání, a potom se činnost skutečně odehraje. Nejprve musí proběhnout psychologický proces, který spočívá v myšlení, cítění a chtění. To se nazývá podnět. Inspirace k jednání pocházející z písem a ta, která pochází z pokynu duchovního učitele, je stejná. Když je přítomna inspirace a konatel, dochází k činnosti za pomoci smyslů zahrnujících mysl, která je jejich ústředím. Všechny tyto složky dohromady se nazývají souhrn činnosti.

知識、知識の対象、知覚者という3者が日常的行為の機動力である。行為のための器官、行為自体、行為者が行為の構成要素とよばれる。人が行う行為は全てこれらの要素を備えている。行為が行われる前に行為の機動力が存在し、それがインスピレーションと呼ばれる。行為が具体的に形をとる以前に細妙性の行為がなされ、次に行為が具体的な形のものとなる。まず考、感、意志という心的プロセスがあるのだが、それがインスピレーションと呼ばれる。インスピレーションは経典から与えられる場合もグルから与えられる場合もある。インスピレーションと行為者が存在すると、全感覚の中心である心と感覚の助けにより具体的な活動が生まれる。活動の全構成要素の総合体が行為の集積を呼ばれる。