Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Verš

Tekst

jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ
jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Synonyma

Synonyms

jñānam — poznání; jñeyam — předmět poznání; parijñātā — a znalec; tri-vidhā — tří druhů; karma — práce; codanā — podnět; karaṇam — smysly; karma — práce; kartā — konatel; iti — takto; tri-vidhaḥ — tří druhů; karma — práce; saṅgrahaḥ — souhrn.

jñānam — kundskab; jñeyam — kundskabens objekt; parijñātā — kenderen; tri-vidhā — den trefoldige; karma — til handling; codanā — tilskyndelsen; karaṇam — sanserne; karma — handlingen; kartā — aktøren; iti — således; tri-vidhaḥ — det trefoldige; karma — af arbejde; saṅgrahaḥ — det samlede.

Překlad

Translation

Poznání, předmět poznání a znalec jsou tři faktory podněcující k jednání. A smysly, práce a konatel jsou tři složky jednání.

Kundskab, kundskabsobjektet og kenderen er de tre faktorer, som motiverer handling. Sanserne, handlingen og aktøren er de tre bestanddele, der udgør en handling.

Význam

Purport

Každodenní činnost má tři druhy podnětů, jimiž jsou poznání, předmět poznání a znalec. Nástroje jednání, jednání samotné a konatel jsou složky jednání. Vše, co člověk koná, se vyznačuje těmito třemi činiteli. Než začne jednat, vybídne ho k tomu nějaký podnět, který se nazývá inspirace. Jakékoliv řešení, ke kterému se dospěje před samotnou činností, se projeví v subtilní podobě jednání, a potom se činnost skutečně odehraje. Nejprve musí proběhnout psychologický proces, který spočívá v myšlení, cítění a chtění. To se nazývá podnět. Inspirace k jednání pocházející z písem a ta, která pochází z pokynu duchovního učitele, je stejná. Když je přítomna inspirace a konatel, dochází k činnosti za pomoci smyslů zahrnujících mysl, která je jejich ústředím. Všechny tyto složky dohromady se nazývají souhrn činnosti.

FORKLARING: Der er tre former for tilskyndelse til alle vore daglige handlinger: kundskab, kundskabsobjektet og kenderen. Handlingsinstrumenterne, selve handlingen og arbejderen, der handler, kaldes for en handlings bestanddele. Enhver menneskelig handling indeholder disse elementer. Før man handler, er der en form for tilskyndelse, der kaldes inspiration. Enhver løsning, man kommer frem til, før selve handlingen finder sted, er en form for subtilt arbejde. Derefter tager arbejdet form som handling. Først skal man gennemgå de psykologiske processer i form af at tænke, føle og ville, og det kaldes tilskyndelse. Inspirationen til at gøre noget er den samme, hvad enten den kommer fra skrifterne eller fra den åndelige mesters instruktioner. Når inspirationen er der, og arbejderen er der, finder den egentlige handling sted ved hjælp af sanserne, der inkluderer sindet, der er midtpunkt for alle sanserne. Totalsummen af en handlings bestanddele kaldes det samlede arbejde.