Skip to main content

TEXT 21

VERŠ 21

Verš

Verš

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet
tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet

Synonyma

Synonyma

tri-vidham — trojího druhu; narakasya — pekla; idam — tato; dvāram — brána; nāśanam — zhoubná; ātmanaḥ — pro vlastní já; kāmaḥ — chtíč; krodhaḥ — hněv; tathā — a také; lobhaḥ — chamtivost; tasmāt — proto; etat — těchto; trayam — tří; tyajet — je třeba se zříci.

tri-vidham — trojaký; narakasya — peklo; idam — toto; dvāram — brány; nāśanam — zahubí; ātmanaḥ — vlastné ja; kāmaḥ — žiadostivosť; krodhaḥ — hnev; tathā — tiež; lobhaḥ — chamtivosť, tasmāt — preto; etat — tieto; trayam — tri; tyajet — musí zanechať.

Překlad

Překlad

Do tohoto pekla vedou tři brány — chtíč, hněv a chamtivost. Každý zdravě uvažující člověk by se od nich měl odvrátit, neboť vedou k úpadku duše.

Tri brány vedú do pekiel — žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Nech sa preto každý rozumný človek odvráti od týchto brán, pretože vedú k poklesnutiu duše.

Význam

Význam

Tak vypadá začátek démonského života. Živá bytost se snaží uspokojit svůj chtíč, a když nemůže, projeví se hněv a chamtivost. Zdravě uvažující člověk, který nechce poklesnout do démonských druhů, musí zavrhnout tyto tři nepřátele, jež mohou zničit vlastní já do té míry, že se nikdy nebude moci vysvobodit z hmotného zapletení.

V tomto verši je popísaný počiatok démonského života. Ak sa človeku nepodarí uspokojiť jeho túžby, dostaví sa hnev a chamtivosť. Rozumný človek, ktorý nechce poklesnúť do démonských živočíšnych druhov, sa musí vyhnúť týmto trom nepriateľom, aby nezahubili jeho vlastné ja do tej miery, že by stratil šancu na vyslobodenie sa z hmotného otroctva.