Skip to main content

TEXT 5

第5節

Verš

テキスト

nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā
adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ
dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair
gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat
ニルマナ-モハ ジタ-サンガ-ドシャ
アダヤトマ-ニタヤ ヰニヲオルタ-カマハ
ドオワンドオワイr ヰムクタハ スカドオ-ハカ-サマジャナイr
ガチャンタy アムダアハ パダン アヰヤヤマ タト

Synonyma

Synonyms

niḥ — bez; māna — falešné slávy; mohāḥ — a iluze; jita — když překonali; saṅga — společnosti; doṣāḥ — chyby; adhyātma — s duchovním poznáním; nityāḥ — s věčností; vinivṛtta — odvráceni; kāmāḥ — od chtíče; dvandvaiḥ — od protikladů; vimuktāḥ — osvobození; sukha-duḥkha — štěstí a neštěstí; saṁjñaiḥ — zvaných; gacchanti — dosahují; amūḍhāḥ — nezmatení; padam — místo; avyayam — věčné; tat — to.

niḥ — ~なしに; māna — 偽の名声; mohāḥ — そして幻想;jita — 征服して; sańga — 交際の; doṣāḥ — 欠点; adhyātma — 精神的知識に; nityāḥ — 永遠に; vinivṛtta — 交際をしないで; kāmāḥ — 欲望から;dvandvaiḥ — 二元性から; vimuktāḥ — 解放された;sukha-duḥkha — 幸・不幸; saḿjñaiḥ — 名づけられた;gacchanti — 達する; amūḍhāḥ — 惑わされないで; padam — 立場; avyayam —永遠の; tat — その

Překlad

Translation

Ti, kteří jsou prosti pýchy, iluze a závadných styků, kteří znají věčné a skoncovali s hmotným chtíčem, kteří jsou nedotčeni protiklady v podobě štěstí a neštěstí, kteří nejsou zmatení a vědí, jak se odevzdat Nejvyšší Osobě, dosahují onoho věčného království.

偽の名声を求めず、幻想や誤った交際を捨て、永遠性を理解し、物欲を持たず、苦楽の二元性を超越し、惑わされることなく、そして至上主に服従する術(すべ)を知る者は主の永遠の王国に達する。

Význam

Purport

Zde je názorný popis odevzdání se. Prvním předpokladem je nebýt omámen pýchou. Pro podmíněnou duši je velice obtížné se odevzdat Nejvyššímu, protože je namyšlená a považuje se za pána hmotné přírody. Rozvíjením skutečného poznání by si měla uvědomit, že není jejím pánem; tím je Nejvyšší Osobnost Božství. Odevzdat se může ten, kdo je v první řadě prostý pýchy. Ten, kdo zde v hmotném světě stále očekává nějaké uznání, se Nejvyšší Osobě odevzdat nemůže. Pýcha je následkem iluze: každý do tohoto světa přijde, na krátký čas zůstane a zase z něho odejde, ale přesto si bláhově myslí, že je jeho pánem. Tím všechno komplikuje a má stále potíže. Celý svět se pohybuje pod vlivem této představy — lidé pokládají zemi za majetek lidské společnosti. Rozdělují si půdu s mylnou představou, že jsou jejími majiteli. Tohoto mylného dojmu, že lidská společnost je majitelem světa, se musí zbavit. Jakmile to udělají, osvobodí se od všech nedokonalých svazků vzniklých z náklonnosti k rodině, společnosti a národu. Tato chybná sounáležitost poutá živou bytost k hmotnému světu. Dalším krokem je rozvinout duchovní poznání. Všichni se musí učit, co je skutečně jejich a co ne. A když budou vše správně chápat, oprostí se od veškerých pojetí dvojnosti, jako je štěstí a neštěstí či radost a bolest. Tehdy, s úplným poznáním, se budou moci odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství.

至上主に服従するプロセスがここに的確に記述されている、まず第1条件は自尊心に惑わされてはならないことである。思い上がっていて、自らを物質自然の支配者であると考えているので、束縛された魂はバガヴァーンに服従することが困難なのである。それゆえ是非とも真の知識を学び体得して、自らが物質自然の支配者ではなく、バガヴァーンがその支配者でいらっしゃるということを私たちは知るべきである。自尊心に起因する迷妄から解放されたときに服従のプロセスを始めることができるようになる。この物質界で何らかの名誉を常に望んでいる人は至上主に服従することができないのである。自尊心は無知によるこのである。人はこの世界にしばらくの間留まり、やがてまたいずこにか去るべき存在なのだが、自らを世界の支配者であると思っている。その自尊心のためにあらゆる事物が複雑になり、常に何かに悩まされなければならない。全世界はこの自尊心に動かされている。人々はこの地球を人間社会のものであると考え、この世界の支配者であると錯覚して、地球上の土地を分割した。世界の支配者は人類であるというこの誤った観念を捨てるべきである。そのとき人類は家庭的、社会的、国家的な執着が基盤となっているあらゆる虚妄な交際に束縛されなくなる。人がこの物質界に束縛される原因はそれらの誤った交際によるこのである。この段階に達した後は、精神知識を深めることが必要である。何が自分のものであり、何が自分のものでないかという知識を身につけれなければならないのである。そして物事をありのままに理解できるようになる。完全な知識を持つようになれば、バガヴァーンに服従することが可能になる。