Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Verš

Текст

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
уттамах̣ пурушас тв анйах̣
парама̄тметй уда̄хр̣тах̣
йо лока-трайам а̄віш́йа
бібгартй авйайа ı̄ш́варах̣

Synonyma

Послівний переклад

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

уттамах̣—найкращий; пурушах̣—особа; ту—але; анйах̣—інший; парама—Верховний; а̄тма̄—душа; іті—так; уда̄хр̣тах̣—сказано; йах̣—той, хто; лока—всесвіту; трайам—три частини; а̄віш́йа— входячи; бібгарті—підтримує; авйайах̣—невичерпний; ı̄ш́варах̣— Господь.

Překlad

Переклад

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

Окрім цих двох, існує вища жива істота, неперевершена Особистість, Верховна Душа, Сам вічний Господь, який ввійшов у ці три світи й підтримує їх.

Význam

Коментар

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.

Зміст даного вірша дуже добре викладено в Кат̣га Упанішаді (2.2.13) і в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (6.13). Там ясно сказано, що над безліччю живих істот, як обумовлених, так і звільнених, стоїть Верховна Особа, Парама̄тма̄. Вірш з Упанішад провіщає: нітйо нітйа̄на̄м четанаш́ четана̄на̄м. Тобто, серед усіх живих істот є одна вища жива істота, Верховний Бог-Особа, який підтримує їх і дає їм усім можливість насолоджуватись згідно з їхньою діяльністю. Цей Верховний Бог-Особа перебуває в серці кожного у вигляді Наддуші. Досконалого миру і спокою може досягти лише мудрець, здатний збагнути Його, і ніхто інший.