Skip to main content

TEXT 17

VERŠ 17

Verš

Verš

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyma

Synonyma

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

uttamaḥ — najvyššia; puruṣaḥ — osobnosť; tu — ale; anyaḥ — iná; parama — najvyššia; ātmā — duša; iti — tak; udāhṛtaḥ — nazýva sa; yaḥ — kto; loka — vo vesmíre; trayam — tri rozdelenia; āviśya — vstup do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nezanikajúci; īśvaraḥ — Pán.

Překlad

Překlad

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

Okrem týchto dvoch jestvuje ešte najväčšia žijúca osobnosť, Najvyššia Duša, nezničiteľný Pán, ktorý vstupuje do troch svetov a udržiava ich.

Význam

Význam

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.

Táto myšlienka je veľmi pekne vysvetlená v Kaṭha Upaniṣade (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣade (6.13): nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Okrem všetkých nespočetných živých tvorov, z ktorých niektoré sú podmienené a niektoré oslobodené, jestvuje ešte Najvyššia Osobnosť, Paramātmā. To znamená, že medzi všetkými podmienenými i oslobodenými bytosťami sa nachádza jedna zvrchovaná živá bytosť, Najvyššia Božská Osobnosť, ktorá ich všetky udržuje a dáva im možnosť užívať si podľa svojich minulých činov. Táto Najvyššia Božská Osobnosť sídli v srdci všetkých tvorov ako Paramātmā. Jedine inteligentný človek, ktorý dokáže pochopiť Najvyššieho Pána, môže dospieť k dokonalému mieru; nik iný.