Skip to main content

TEXT 17

VERSO 17

Verš

Texto

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyma

Sinônimos

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

uttamaḥ — a melhor; puruṣaḥ — personalidade; tu — mas; anyaḥ — outro; parama-ātmā — o Supremo Eu; iti — assim; udāhṛtaḥ — diz-se; yaḥ — quem; loka — do Universo; trayam — as três divisões; āviśya — entrando em; bibharti — está mantendo; avyayaḥ — inesgotável; īśvaraḥ — o Senhor.

Překlad

Tradução

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

Além desses dois, há também a maior personalidade viva, a Alma Suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos três mundos e os mantém.

Význam

Comentário

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.

O teor deste verso é expresso muito bem no Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) e no Śvetāśvatara Upaniṣad (6.13), onde se afirma claramente que acima das inúmeras entidades vivas, algumas das quais são condicionadas e outras liberadas, está a Personalidade Suprema, que é o Paramātmā. Nos Upaniṣads há um verso que menciona o seguinte: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. O significado é que entre todas as entidades vivas, condicionadas ou liberadas, há uma personalidade viva suprema, a Suprema Personalidade de Deus, que as mantém e que, de acordo com suas diferentes atividades, lhes dá condições favoráveis ao desfrute. Esta Suprema Personalidade de Deus situa-Se nos corações de todos como Paramātmā. O homem sábio que pode compreendê-lO habilita-se a alcançar a paz perfeita, mas os outros não.