Skip to main content

TEXT 17

第17節

Verš

テキスト

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
ウタマハ プルシャs トオw アニャハ
パラマトメタy ウダhrタハ
ヨ ロカ-トラヤン アヰシュヤ
ビバルタy アヰヤヤ イシュワラハ

Synonyma

Synonyms

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

uttamaḥ — 最高の; puruṣaḥ — 人格を持つ者; tu —しかし; anyaḥ— 別の; parama — 至高の; ātmā —自己; iti —このように;udāhṛtaḥ — ~と言われる; yaḥ —~である人; loka — 宇宙の;trayam — 三つの区分の; āviśya — 入ること; bibharti 位置している; avyayaḥ — 不滅の; īśvaraḥ — 主

Překlad

Translation

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

これらふたつの者たちとは別に、最も偉大なる生命体が実在する。その至上の魂、不滅の主自身が三界に入ってそれら全てを支えている。

Význam

Purport

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.

この節の知識は『カタ・ウパニシャド』(2-2-13)と『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』(6-13)に実に適切に表現されている。束縛された者、解放された者という無数の生命体の上にパラマートマーであるバガヴァーンが存在していらっしゃる。ウパニシャドのある言葉は、束縛された者の中にも解放された者の中にも、全ての生命体の中には至上の生命体が存在し、その至高者が彼ら全てを維持し、様々な活動にふさわしい快楽をお与えになっているという意味である。その御方が全ての者のハートの中に住んでいらっしゃる。そしてそのことを理解できる賢明な人だけが完全な平安に達することができる。