Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Verš

Texte

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyma

Synonyms

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

uttamaḥ: la meilleure; puruṣaḥ: personne; tu: mais; anyaḥ: une autre; paramātmā: l’Être Suprême; iti: ainsi; udāhṛtaḥ: est dit; yaḥ: qui; loka: de l’univers; trayam: dans les trois divisions; āviśya: entrant; bibharti: soutient; avyayaḥ: inexhaustible; īśvaraḥ: le Seigneur.

Překlad

Translation

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

Il y a cependant un être qui les surpasse tous: l’Âme Suprême, le Seigneur immortel qui pénètre dans les trois mondes et les soutient.

Význam

Purport

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.

La teneur de ce verset est fort bien exprimée dans la Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) et la Śvetāśvatara Upaniṣad (6.13). Il y est clairement dit que la Personne Suprême, le Paramātmā, surpasse les innombrables entités vivantes, dont certaines sont conditionnées et d’autres libérées. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Ces mots signifient que parmi tous les êtres, conditionnés ou non, Se trouve un Être Souverain, Dieu, la Personne Suprême, qui les soutient et leur accorde, selon leurs actes, les moyens de jouir de l’existence. Dieu est présent dans le cœur de chacun sous la forme du Paramātmā. Seul l’homme sage qui parvient à Le connaître trouvera la paix parfaite.