Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Verš

Tekst

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyma

Synonyms

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

uttamaḥ — parim; puruṣaḥ — isiksus; tu — aga; anyaḥ — teine; parama — kõrgeim; ātmā — „mina"; iti — sedasi; udāhṛtaḥ — öeldakse; yaḥ — kes; loka — universumi; trayam — kolme jaotust; āviśya — sisenedes; bibharti — hoiab alal; avyayaḥ — ammendumatu; īśvaraḥ — Jumal.

Překlad

Translation

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

Lisaks neile kahele eksisteerib kõrgeim isiksus, Kõrgeim Hing, hävimatu Jumal Ise, kes on sisenenud kolme maailma ning hoiab neid alal.

Význam

Purport

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.

Selle värsi mõtet selgitatakse hästi „Kaṭha Upaniṣadis" (2.2.13) ning „Śvetāśvatara Upaniṣadis" (6.13). Seal öeldakse selgelt, et kõik lugematud elusolendid, kellest osa on tingimustest sõltuvad ning osa on vabad, alluvad Kõrgeimale Isiksusele, kes on Paramātmā. „Upaniṣadides" öeldakse: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. See värss tähendab, et kõikide nii vabanenud kui ka tingimustest sõltuvate elusolendite hulgas on üks kõrgeimalseisev isiksus, Jumala Kõrgeim Isiksus, kes on kõige alalhoidjaks ning kes annab elusolendeile vahendid, et kogeda naudinguid vastavalt sooritatud tegudele. See Jumala Kõrgeim Isiksus asetseb Paramātmāna iga elusolendi südames. Targad, kes on suutelised Teda mõistma, saavutavad täiusliku rahu, mida keegi teine saavutada ei suuda.