Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Verš

Tekst

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyma

Synonyms

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

uttamaḥ — den bedste; puruṣaḥ — personlighed; tu — men; anyaḥ — en anden; parama-ātmā — det Højeste Selv; iti — således; udāhṛtaḥ — kaldes; yaḥ — som; loka — universets; trayam — tre regioner; āviśya — efter at være trådt ind i; bibharti — opretholder; avyayaḥ — den uudtømmelige; īśvaraḥ — Herren.

Překlad

Translation

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

Foruden disse to er der den største levende personlighed, den Højeste Sjæl, den uforgængelige Herre Selv, der er trådt ind i de tre verdener og opretholder dem.

Význam

Purport

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.

FORKLARING: Idéen med dette vers bliver udtrykt meget præcist i Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) og Śvetāśvatara Upaniṣad (6.13). Der erklæres det klart og tydeligt, at over de utallige levende væsener, hvoraf nogle er betingede og andre befriede, er der den Højeste Personlighed, der er Paramātmā. Verset fra Upaniṣaderne lyder: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Betydningen er, at blandt alle de levende væsener, betingede såvel som befriede, er der én højeste levende personlighed, Guddommens Højeste Personlighed, der opretholder dem og giver dem enhver facilitet til at nyde, som de fortjener det i forhold til deres forskellige handlinger. Denne Guddommens Højeste Personlighed befinder sig i enhvers hjerte som Paramātmā. Kun det vise menneske, der kan forstå Ham, er kvalificeret til at opnå fuldkommen fred, ikke andre.