Skip to main content

TEXT 7

VERŠ 7

Verš

Verš

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Synonyma

Synonyma

rajaḥ — kvalita vášně; rāga-ātmakam — charakterizovaná touhou či chtíčem; viddhi — věz; tṛṣṇā — s dychtěním; saṅga — styk; samudbhavam — povstávající ze; tat — to; nibadhnāti — poutá; kaunteya — ó synu Kuntī; karma-saṅgena — stykem s plodonosným jednáním; dehinam — vtěleného.

rajaḥ — kvalita vášne; rāga-ātmakam — rodiaca sa z túžby; viddhi — vedz; tṛṣṇā — prahnutie; saṅga — stykom; samudbhavam — vzniká; tat — to; nibadhnāti — pútaný; kaunteya — ó, syn Kuntī; karma-saṅgena — spojené s plodonosnými činmi; dehinam — vtelený.

Překlad

Překlad

Kvalita vášně pochází z nekonečných žádostí a tužeb, synu Kuntī, a kvůli tomu je vtělená živá bytost poutána k hmotným plodonosným činům.

Kvalita vášne sa rodí z nekonečných žiadostí a túžob, ó, syn Kuntī, a preto je vtelená živá bytosť pútaná k hmotným plodonosným činnostiam.

Význam

Význam

Kvalita vášně je charakterizována vzájemnou přitažlivostí mezi mužem a ženou. Žena přitahuje muže a muž zase přitahuje ženu. Když tato kvalita vzroste, člověk začne přímo dychtit po hmotném požitku. Chce uspokojovat smysly. Proto si přeje být uznáván společností či národem a mít šťastnou rodinu s hodnými dětmi a pěknou ženou a vlastní dům. To jsou výsledky kvality vášně. Dokud někdo dychtí po těchto věcech, musí těžce pracovat. Zde je jasně řečeno, že se dostane do styku s plody svého jednání, které ho tak spoutá. Musí pracovat, aby potěšil svou ženu, děti a společnost a všichni si ho i nadále vážili. Celý hmotný svět je tedy víceméně pod vlivem kvality vášně. Ta je měřítkem, podle něhož je moderní civilizace považována za pokročilou. Dříve byla tímto měřítkem kvalita dobra. Jestliže ani ti, kdo jsou na úrovni kvality dobra, nedosáhnou osvobození, což potom osoby spoutané kvalitou vášně?

Kvalita vášne je charakterizovaná príťažlivosťou medzi mužom a ženou. Žena je priťahovaná k mužovi a muž k žene. Tento vzťah náleží do kvality vášne. Keď sa táto kvalita zvýši, zvýši sa aj túžba po hmotnom pôžitku a uspokojovaní zmyslov. Človek v kvalite vášne nachádza uspokojenie v spoločenskom alebo národnom uznaní, v šťastnej rodine, dobrých deťoch, žene a domove. To všetko sú plody kvality vášne. Ten, kto túži po týchto veciach, musí ťažko pracovať. Preto tu Kṛṣṇa jasne hovorí, že akonáhle sa človek dostane do styku s plodmi svojich skutkov, je týmito činmi pútaný. Aby uspokojil svoju ženu, deti a spoločnosť a aby si zachoval svoju dobrú povesť, musí pracovať. Preto sa celý hmotný svet nachádza viac-menej v kvalite vášne. Moderná civilizácia sa považuje za pokrokovú v medziach kvality vášne. Kedysi sa však miera pokroku pohybovala v medziach kvality dobra. Ak ani tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite dobra, nedosiahnu oslobodenie, čo potom povedať o ľuďoch v kvalite vášne?