Skip to main content

TEXT 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
раджо ргтмака виддхи
тш-сага-самудбхавам
тан нибадхнти каунтейа
карма-сагена дехинам

Synonyma

Пословный перевод

rajaḥ — kvalita vášně; rāga-ātmakam — charakterizovaná touhou či chtíčem; viddhi — věz; tṛṣṇā — s dychtěním; saṅga — styk; samudbhavam — povstávající ze; tat — to; nibadhnāti — poutá; kaunteya — ó synu Kuntī; karma-saṅgena — stykem s plodonosným jednáním; dehinam — vtěleného.

раджагуна страсти; рга-тмакам — рожденная из желания, или вожделения; виддхи — знай; тш — с алчностью; сага — от соприкосновения; самудбхавам — возникшая; тат — то; нибадхнти — связывает; каунтейа — о сын Кунти; карма-сагена — вовлеченностью в кармическую деятельность; дехинам — воплощенного.

Překlad

Перевод

Kvalita vášně pochází z nekonečných žádostí a tužeb, synu Kuntī, a kvůli tomu je vtělená živá bytost poutána k hmotným plodonosným činům.

Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности.

Význam

Комментарий

Kvalita vášně je charakterizována vzájemnou přitažlivostí mezi mužem a ženou. Žena přitahuje muže a muž zase přitahuje ženu. Když tato kvalita vzroste, člověk začne přímo dychtit po hmotném požitku. Chce uspokojovat smysly. Proto si přeje být uznáván společností či národem a mít šťastnou rodinu s hodnými dětmi a pěknou ženou a vlastní dům. To jsou výsledky kvality vášně. Dokud někdo dychtí po těchto věcech, musí těžce pracovat. Zde je jasně řečeno, že se dostane do styku s plody svého jednání, které ho tak spoutá. Musí pracovat, aby potěšil svou ženu, děti a společnost a všichni si ho i nadále vážili. Celý hmotný svět je tedy víceméně pod vlivem kvality vášně. Ta je měřítkem, podle něhož je moderní civilizace považována za pokročilou. Dříve byla tímto měřítkem kvalita dobra. Jestliže ani ti, kdo jsou na úrovni kvality dobra, nedosáhnou osvobození, což potom osoby spoutané kvalitou vášně?

Главным признаком гуны страсти является взаимное влечение мужчин и женщин. Женщину влечет к мужчине, а мужчину — к женщине. Это влечение называется страстью. И когда ее влияние возрастает, у человека развивается жажда материальных наслаждений. У него появляется желание удовлетворять свои чувства. Ради удовлетворения чувств человек в гуне страсти жаждет всеобщего признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, послушных детях и собственном доме. Все это — результат влияния гуны страсти. Чтобы исполнить все свои желания, человеку приходится работать не покладая рук. Поэтому здесь говорится, что привязанность к плодам своего труда связывает его узами материальной деятельности. Чтобы удовлетворить жену, детей и общество и поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому все в материальном мире в той или иной степени находятся под влиянием гуны страсти. И современная цивилизация считается прогрессивной только потому, что критерием прогресса служит степень влияния гуны страсти. В былые времена прогресс определялся степенью влияния гуны благости. Но если даже люди в гуне благости не могут освободиться из материального плена, то что тогда говорить о тех, кто запутался в сетях гуны страсти?