Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Verš

Tekst

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Synonyma

Synonyms

rajaḥ — kvalita vášně; rāga-ātmakam — charakterizovaná touhou či chtíčem; viddhi — věz; tṛṣṇā — s dychtěním; saṅga — styk; samudbhavam — povstávající ze; tat — to; nibadhnāti — poutá; kaunteya — ó synu Kuntī; karma-saṅgena — stykem s plodonosným jednáním; dehinam — vtěleného.

rajaḥ — lidenskabens kvalitet; rāga-ātmakam — født af begær eller lyst; viddhi — forstå; tṛṣṇā — med længsel; saṅga — kontakt; samudbhavam — frembragt af; tat — den; nibadhnāti — binder; kaunteya — O Kuntīs søn; karma-saṅgena — gennem kontakt med frugtstræbende handlinger; dehinam — den legemliggjorte.

Překlad

Translation

Kvalita vášně pochází z nekonečných žádostí a tužeb, synu Kuntī, a kvůli tomu je vtělená živá bytost poutána k hmotným plodonosným činům.

Lidenskabens kvalitet affødes af ubegrænsede begær og længsler, og som sådan bindes det legemliggjorte levende væsen til materielle frugtstræbende handlinger, O Kuntīs søn.

Význam

Purport

Kvalita vášně je charakterizována vzájemnou přitažlivostí mezi mužem a ženou. Žena přitahuje muže a muž zase přitahuje ženu. Když tato kvalita vzroste, člověk začne přímo dychtit po hmotném požitku. Chce uspokojovat smysly. Proto si přeje být uznáván společností či národem a mít šťastnou rodinu s hodnými dětmi a pěknou ženou a vlastní dům. To jsou výsledky kvality vášně. Dokud někdo dychtí po těchto věcech, musí těžce pracovat. Zde je jasně řečeno, že se dostane do styku s plody svého jednání, které ho tak spoutá. Musí pracovat, aby potěšil svou ženu, děti a společnost a všichni si ho i nadále vážili. Celý hmotný svět je tedy víceméně pod vlivem kvality vášně. Ta je měřítkem, podle něhož je moderní civilizace považována za pokročilou. Dříve byla tímto měřítkem kvalita dobra. Jestliže ani ti, kdo jsou na úrovni kvality dobra, nedosáhnou osvobození, což potom osoby spoutané kvalitou vášně?

FORKLARING: Lidenskabens kvalitet kendetegnes af tiltrækningen mellem mand og kvinde. Kvinder er tiltrukket af mænd, og mænd er tiltrukket af kvinder. Dette kaldes lidenskabens kvalitet. Og når lidenskabens kvalitet tiltager, udvikler man en længsel efter materiel nydelse. Man vil gerne nyde sansetilfredsstillelse. For at få sansenydelse higer en mand i lidenskabens kvalitet efter anseelse i samfundet eller nationen, og han ønsker sig en lykkelig familie med gode børn, hustru og hjem. Disse er alle frembringelser af lidenskabens kvalitet. Så længe man tragter efter disse ting, bliver man nødt til at arbejde hårdt. Her står der derfor klart og tydeligt, at man bliver knyttet til sine handlingers frugter og således bundet af sådanne handlinger. For at glæde sin hustru, sine børn og sit samfund og for at opretholde sin prestige bliver man nødt til at arbejde. Hele den materielle verden befinder sig derfor mere eller mindre i lidenskabens kvalitet. Den moderne civilisation anses for avanceret ifølge lidenskabens standard. Førhen blev godhedens kvalitet regnet for at være den avancerede tilstand. Hvis der ingen befrielse er i vente for personer i godhedens kvalitet, hvad kan man da sige om dem, der er indviklet i lidenskabens kvalitet?