Skip to main content

TEXT 53

TEXT 53

Verš

Text

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā
nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Synonyma

Synonyms

na — nikdy; aham — Já; vedaiḥ — studiem Ved; na — nikdy; tapasā — tvrdou askezí; na — nikdy; dānena — dáváním milodarů; na — nikdy; ca — také; ijyayā — uctíváním; śakyaḥ — je možné; evam-vidhaḥ — takto; draṣṭum — vidět; dṛṣṭavān — vidící; asi — jsi; mām — Mě; yathā — jako.

na — niemals; aham — Ich; vedaiḥ — durch ein Studium der Veden; na — niemals; tapasā — durch strenge Bußen; na — niemals; dānena — durch Wohltätigkeit; na — niemals; ca — auch; ijyayā — durch Verehrung; śakyaḥ — es ist möglich; evam-vidhaḥ — wie diese; draṣṭum — zu sehen; dṛṣṭavān — sehend; asi — du bist; mām — Mich; yathā — wie.

Překlad

Translation

Podobu, kterou vidíš svýma transcendentálníma očima, nelze poznat pouhým studováním Ved, tvrdou askezí, dáváním milodarů ani uctíváním. Těmito prostředky Mě není možné vidět takového, jaký jsem.

Diese Form, die du mit deinen transzendentalen Augen siehst, kann weder durch ein bloßes Studium der Veden noch durch strenge Bußen, noch durch Wohltätigkeit, noch durch Verehrung verstanden werden. Durch solche Mittel ist es nicht möglich, Mich zu sehen, wie Ich bin.

Význam

Purport

Kṛṣṇa se nejprve zjevil svým rodičům Devakī a Vasudevovi ve čtyřruké podobě, kterou pak změnil ve dvourukou. Proniknout do tohoto tajemství je pro ateisty či ty, kdo nevykonávají oddanou službu, velice těžké. Učenci, kteří studují Vedy pouze na základě gramatiky a čistě akademické kvalifikace, nemohou Kṛṣṇu poznat. To platí i o těch, kdo chodí formálně uctívat do chrámu — navštíví sice chrám, ale nemohou poznat Kṛṣṇu takového, jaký je. Poznat Kṛṣṇu je možné jedině cestou oddané služby, jak Kṛṣṇa sám vysvětlí v následujícím verši.

ERLÄUTERUNG: Kṛṣṇa erschien vor Seinen Eltern Vasudeva und Devakī zuerst in einer vierhändigen Gestalt und verwandelte Sich dann in die zweihändige Gestalt. Dieses Mysterium ist für Atheisten und Menschen, denen es an hingebungsvollem Dienst mangelt, sehr schwer zu verstehen. Gelehrte, die lediglich mittels grammatikalischer Kenntnisse oder akademischer Fähigkeiten die vedischen Schriften studiert haben, können Kṛṣṇa nicht verstehen. Auch kann Er nicht von Menschen verstanden werden, die formell zur Verehrung in den Tempel gehen. Sie besuchen zwar den Tempel, aber sie können Kṛṣṇa nicht so verstehen, wie Er ist. Kṛṣṇa kann, wie Er Selbst im nächsten Vers erklärt, nur durch den Pfad des hingebungsvollen Dienstes verstanden werden.