Skip to main content

TEXT 37

TEXT 37

Verš

Текст

kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat
касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
ґарı̄йасе брахман̣о ’пй а̄ді-картре
ананта девеш́а джаґан-ніва̄са
твам акшарам̇ сад-асат тат парам̇ йат

Synonyma

Послівний переклад

kasmāt — proč; ca — také; te — Tobě; na — ne; nameran — měli by projevovat patřičnou úctu; mahā-ātman — ó veliký; garīyase — který jsi lepší; brahmaṇaḥ — než Brahmā; api — ačkoliv; ādi-kartre — nejvyššímu stvořiteli; ananta — ó neomezený; deva-īśa — ó Bože bohů; jagat-nivāsa — ó útočiště vesmíru; tvam — Ty jsi; akṣaram — nepomíjivý; sat-asat — k příčině a následku; tat param — transcendentální; yat — protože.

касма̄т—чому; ча—також; те—Тобі; на—не; намеран—вони повинні пропонувати належну шану; маха̄-а̄тман—о великий; ґарı̄йасе—хто є кращим; брахман̣ах̣—ніж Брахма̄; апі—хоча; а̄ді-картре—верховному творцеві; ананта—о безмежний; дева-ı̄ш́а—Бог богів; джаґат-ніва̄са—притулок всесвіту; твам—Ти є; акшарам— нетлінний; сат-асат—причина і наслідок; тат парам—трансцендентне; йат—тому що.

Překlad

Переклад

Ó veliký, který jsi větší než samotný Brahmā, Ty jsi původní stvořitel. Proč by Ti tedy neměli skládat uctivé poklony? Ó neomezený, Bože bohů, útočiště vesmíru! Jsi neporušitelný zdroj, příčina všech příčin, transcendentální vůči tomuto hmotnému projevu.

О Великий, навіть вищий од Брахми, Ти є одвічний творець. Як же їм не схилятись перед Тобою в пошані? О безмежний, Боже богів, притулок усесвіту! Ти невичерпне джерело, причина всіх причин, і Ти трансцендентний щодо матеріального проявлення.

Význam

Коментар

Těmito poklonami Arjuna vyjadřuje, že Kṛṣṇu by měli uctívat všichni. Je všeprostupující a je Duší každé duše. Arjuna Ho oslovuje mahātmā, což značí, že Kṛṣṇa je nesmírně velkodušný a je také neomezený; ananta znamená, že neexistuje nic, co by nebylo zasaženo vlivem a energií Nejvyššího Pána, a deveśa značí, že je vládcem všech polobohů a stojí výše než oni. Je útočištěm celého vesmíru. Arjuna si také uvědomoval, že i všechny dokonalé živé bytosti a mocní polobozi musí skládat Kṛṣṇovi uctivé poklony, protože Jeho nikdo nepřevyšuje. Zvláště se zmiňuje o tom, že Kṛṣṇa převyšuje Brahmu, neboť to byl On, kdo Brahmu stvořil. Brahmā se narodil ze stonku lotosu rostoucího z pupku Garbhodakaśāyīho Viṣṇua, Kṛṣṇovy úplné expanze. Proto musí Brahmā, Pán Śiva, který z Brahmy vzešel, i všichni ostatní polobozi skládat Kṛṣṇovi uctivé poklony. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je uvedeno, že Śiva, Brahmā a další takoví polobozi Pánovi projevují úctu. Velice důležité je slovo akṣaram, protože toto hmotné stvoření podléhá zkáze, ale Pán stojí nad ním. Je příčinou všech příčin a jako takový je v nadřazeném postavení vůči všem podmíněným duším v hmotné přírodě i vůči samotnému hmotnému vesmírnému projevu. Je tedy Svrchovaný.

Кр̣шн̣у вшановують усі, й Арджуна, кланяючись Йому, вказує на це. Він всюдисущий, і Він — Душа кожної душі. Арджуна звертається до Кр̣шн̣и, називаючи Його маха̄тмою, тобто, в найвищій мірі великодушним та безмежним. Ананта означає, що не існує нічого, що не було б підвладним впливу енерґії Верховного Господа, а девеш́а означає, що Він панує над усіма напівбогами й стоїть вище від них усіх. Він — притулок усього всесвіту. Арджуна також визнав за належне, що всі досконалі живі істоти й усі могутні напівбоги з шанобою кланялись Йому, бо немає нікого вищого від Нього. Арджуна особливо підкреслює те, що Кр̣шн̣а стоїть вище, ніж Брахма̄, тому що Брахму створив Кр̣шн̣а. Брахма̄ народився із стебла лотоса, що виріс із пупа Ґарбгодакаш́а̄йı̄ Вішн̣у, повновладної експансії Кр̣шн̣и. Тому і Брахма̄, і Господь Ш́іва, що народжений від Брахми, та всі інші напівбоги повинні виявляти шану Кр̣шн̣і. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам сказано, що перед Господом із шаною схиляються Брахма̄, Ш́іва та інші напівбоги. Слово акшарам дуже істотне в даному вірші, бо матеріальне творіння підлягає знищенню, але Господь стоїть вище од цього матеріального творіння. Він — причина всіх причин, і тому Він перебуває вище від усіх обумовлених душ, яких приміщено в матеріальну природу й вище від самого матеріального космічного проявлення. Тому Він — неперевершений Усевишній.