Skip to main content

TEXT 37

ТЕКСТ 37

Verš

Текст

kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat
касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
гарӣясе брахман̣о 'пй а̄ди-картре
ананта девеша джаган-нива̄са
твам акш̣арам сад-асат тат парам ят

Synonyma

Дума по дума

kasmāt — proč; ca — také; te — Tobě; na — ne; nameran — měli by projevovat patřičnou úctu; mahā-ātman — ó veliký; garīyase — který jsi lepší; brahmaṇaḥ — než Brahmā; api — ačkoliv; ādi-kartre — nejvyššímu stvořiteli; ananta — ó neomezený; deva-īśa — ó Bože bohů; jagat-nivāsa — ó útočiště vesmíru; tvam — Ty jsi; akṣaram — nepomíjivý; sat-asat — k příčině a následku; tat param — transcendentální; yat — protože.

касма̄т – защо; ча – също; те – на теб; на – не; намеран – те трябва да отдават дължимата почит; маха̄-а̄тман – о, велики; гарӣясе – по-велик; брахман̣ах̣ – от Брахма̄; апи – въпреки че; а̄ди-картре – на върховния създател; ананта – о, безграничен; дева-ӣша – О, Бог на боговете; джагат-нива̄са – о, убежище на Вселената; твам – Ти си; акш̣арам – нетленен; сат-асат – по отношение на причината и следствието; тат парам – трансцендентален; ят – защото.

Překlad

Превод

Ó veliký, který jsi větší než samotný Brahmā, Ty jsi původní stvořitel. Proč by Ti tedy neměli skládat uctivé poklony? Ó neomezený, Bože bohů, útočiště vesmíru! Jsi neporušitelný zdroj, příčina všech příčin, transcendentální vůči tomuto hmotnému projevu.

О, велики, по-велик и от Брахма̄, Ти си изначалният творец. Как да не ти отдават смирените си почитания! О, необятни, Бог на боговете, убежище на Вселената! Ти си непресъхващият извор, причината на всички причини. Ти си трансцендентален спрямо това материално проявление.

Význam

Коментар

Těmito poklonami Arjuna vyjadřuje, že Kṛṣṇu by měli uctívat všichni. Je všeprostupující a je Duší každé duše. Arjuna Ho oslovuje mahātmā, což značí, že Kṛṣṇa je nesmírně velkodušný a je také neomezený; ananta znamená, že neexistuje nic, co by nebylo zasaženo vlivem a energií Nejvyššího Pána, a deveśa značí, že je vládcem všech polobohů a stojí výše než oni. Je útočištěm celého vesmíru. Arjuna si také uvědomoval, že i všechny dokonalé živé bytosti a mocní polobozi musí skládat Kṛṣṇovi uctivé poklony, protože Jeho nikdo nepřevyšuje. Zvláště se zmiňuje o tom, že Kṛṣṇa převyšuje Brahmu, neboť to byl On, kdo Brahmu stvořil. Brahmā se narodil ze stonku lotosu rostoucího z pupku Garbhodakaśāyīho Viṣṇua, Kṛṣṇovy úplné expanze. Proto musí Brahmā, Pán Śiva, který z Brahmy vzešel, i všichni ostatní polobozi skládat Kṛṣṇovi uctivé poklony. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je uvedeno, že Śiva, Brahmā a další takoví polobozi Pánovi projevují úctu. Velice důležité je slovo akṣaram, protože toto hmotné stvoření podléhá zkáze, ale Pán stojí nad ním. Je příčinou všech příčin a jako takový je v nadřazeném postavení vůči všem podmíněným duším v hmotné přírodě i vůči samotnému hmotnému vesmírnému projevu. Je tedy Svrchovaný.

Отдавайки почитания, Арджуна посочва, че всеки трябва да обожава Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а е всепроникващ, Душата на всяка душа. Арджуна го назовава маха̄тма̄, което означава, че Той е великодушен и безкраен. Ананта означава, че няма нищо извън влиянието, извън енергията на Върховния Бог; девеша означава, че Той е властелинът на полубоговете и е над всички тях. Той е убежище за цялата Вселена. Арджуна вярва, че съвършените живи същества и могъщи полубогове трябва да отдават смирени почитания на Върховния, защото никой не е по-велик от Кр̣ш̣н̣а. Той специално споменава, че Кр̣ш̣н̣а е по-велик от Брахма̄, защото Брахма̄ е създаден от него. Брахма̄ е роден от лотосовото стъбло, израснало от пъпа на Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у, експанзия на Кр̣ш̣н̣а. Затова Брахма̄ и Господ Шива, който е роден от Брахма̄, и останалите полубогове трябва да му отдават смирени почитания. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че Върховният е почитан от Шива, Брахма̄ и други подобни полубогове. Думата акш̣арам е много важна – материалното творение подлежи на унищожение, но Бог стои над него. Той е причината на всички причини и като такъв стои по-високо от обусловените души в тази материална природа, а и от самото материално космично проявление. Следователно Той е най-великият Върховен.