Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Verš

Text

yathā pradīptaṁ jvalanaṁ pataṅgā
viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ
tathaiva nāśāya viśanti lokās
tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ
yathā pradīptaṁ jvalanaṁ pataṅgā
viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ
tathaiva nāśāya viśanti lokās
tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ

Synonyma

Synonyms

yathā — jako; pradīptam — planoucího; jvalanam — do ohně; pataṅgāḥ — můry; viśanti — vnikají; nāśāya — do záhuby; samṛddha — plnou; vegāḥ — rychlostí; tathā eva — podobně; nāśāya — do záhuby; viśanti — vstupují; lokāḥ — všichni lidé; tava — Tvých; api — také; vaktrāṇi — do úst; samṛddha-vegāḥ — plnou rychlostí.

yathā — so wie; pradīptam — loderndes; jvalanam — ein Feuer; pataṅgāḥ — Motten; viśanti — gehen ein in; nāśāya — der Vernichtung entgegen; samṛddha — mit voller; vegāḥ — Geschwindigkeit; tathā eva — ebenso; nāśāya — der Vernichtung entgegen; viśanti — gehen ein; lokāḥ — alle Menschen; tava — Deine; api — auch; vaktrāṇi — Münder; samṛddha- vegāḥ — mit rasender Geschwindigkeit.

Překlad

Translation

Vidím, jak se všichni lidé plnou rychlostí řítí do Tvých úst, stejně jako můry, které se ženou do záhuby v sálajícím ohni.

Ich sehe alle Menschen mit rasender Geschwindigkeit in Deine Münder stürzen, so wie Motten, die in ein loderndes Feuer stürzen, der Vernichtung entgegen.