Skip to main content

TEXT 18

第18節

Verš

テキスト

tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me
tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me

Synonyma

Synonyms

tvam — Ty; akṣaram — neměnný; paramam — nejvyšší; veditavyam — mající být poznán; tvam — Ty; asya — tohoto; viśvasya — vesmíru; param — nejvyšší; nidhānam — základ; tvam — Ty; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; śāśvata-dharma-goptā — udržovatel věčného náboženství; sanātanaḥ — věčný; tvam — Ty; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost; mataḥ me — to je mé mínění.

tvam – You; akṣaram – the infallible; paramam – supreme; veditavyam – to be understood; tvam – You; asya – of this; viśvasya – universe; param – supreme; nidhānam – basis; tvam – You; avyayaḥ – inexhaustible; śāśvata-dharma-goptā – maintainer of the eternal religion; sanātanaḥ – eternal; tvam – You; puruṣaḥ – the Supreme Personality; mataḥ me – this is my opinion.

Překlad

Translation

Jsi nejvyšší a prvotní cíl. Jsi konečné místo spočinutí celého tohoto vesmíru, Tvé existence neubývá a jsi také nejstarší. Jsi Osobnost Božství, udržovatel věčného náboženství. To je mé mínění.

あなたは至上第一原理なる実在、この宇宙すべての究極の休息地、最古にして無尽蔵、永遠の宗教を保護するバガヴァーンです。これが私の意見です。