Skip to main content

TEXT 16

VERŠ 16

Verš

Verš

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyma

Synonyma

aneka — mnohé; bāhu — paže; udara — břicha; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; sarvataḥ — na všech stranách; ananta-rūpam — neomezenou podobu; na antam — žádný konec; na madhyam — žádný střed; na punaḥ — ani zase; tava — Tvůj; ādim — počátek; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-rūpa — v podobě vesmíru.

aneka — mnohé; bāhu — ramená; udara — bruchá; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tvoje; sarvataḥ — na všetky strany; ananta-rūpam — nespočetné tvary; na antam — bez konca; na madhyam — bez stredu; na punaḥ — ani znovu; tava — Tvoj; ādim — počiatok; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó, Pane vesmíru; viśva-rūpa — vo vesmírnej podobe.

Překlad

Překlad

Ó Pane vesmíru, vesmírná podobo, vidím v Tvém těle mnohé paže, břicha, ústa a oči, které se rozpínají všude, bez omezení. Nevidím v Tobě žádný konec, střed ani počátek.

Ó, Pane vesmíru, ó, vesmírna podoba, v Tvojom tele vidím nespočetné množstvo rúk, brúch, úst a očí rozpínajúcich sa bezmedzne do všetkých strán. Nenachádzam v Tebe konca, stredu ani počiatku.

Význam

Význam

Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a je neomezený; proto lze skrze Něho vidět vše.

Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť, a preto je neobmedzený. Prostredníctvom Neho môžeme vidieť všetko.