Skip to main content

TEXT 16

16. VERS

Verš

Szöveg

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyma

Szó szerinti jelentés

aneka — mnohé; bāhu — paže; udara — břicha; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; sarvataḥ — na všech stranách; ananta-rūpam — neomezenou podobu; na antam — žádný konec; na madhyam — žádný střed; na punaḥ — ani zase; tava — Tvůj; ādim — počátek; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-rūpa — v podobě vesmíru.

aneka – sok; bāhu – kart; udara – hasat; vaktra – szájat; netram – szemet; paśyāmi – látok; tvām – Téged; sarvataḥ – minden oldalról; ananta-rūpam – végtelen formát; na antam – sem végedet; na madhyam – sem közepedet; na punaḥ – újra nem; tava – a Te; ādim – kezdetedet; paśyāmi – látom; viśva-īśvara – ó, univerzum Ura; viśva-rūpa – ó, kozmikus forma.

Překlad

Fordítás

Ó Pane vesmíru, vesmírná podobo, vidím v Tvém těle mnohé paže, břicha, ústa a oči, které se rozpínají všude, bez omezení. Nevidím v Tobě žádný konec, střed ani počátek.

Ó, univerzum Ura, ó, kozmikus forma, testedben tengernyi kart, hasat, szájat és szemet látok, melyek mindenhová kiterjednek, határtalanul! Sem véget, sem közepet, sem kezdetet nem látok Benned.

Význam

Magyarázat

Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a je neomezený; proto lze skrze Něho vidět vše.

Kṛṣṇa az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Végtelen Ő, ezért Rajta keresztül minden látható.