Skip to main content

TEXT 38

ТЕКСТ 38

Verš

Текст

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
дао дамайатм асми
нӣтир асми джигӣшатм
мауна чаивсми гухйн
джна джнаватм ахам

Synonyma

Пословный перевод

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

даа — наказание; дамайатм — из всех способов подавления; асми — (Я) есть; нӣти — нравственность; асми — (Я) есть; джигӣшатм — тех, кто стремится к победе; маунам — безмолвие; ча — и; эва — также; асми — (Я) есть; гухйнм — тайн; джнам — знание; джна-ватм — мудрых; ахам — Я.

Překlad

Перевод

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

Из всех средств подавления беззакония Я кара. В тех, кто стремится к победе, Я нравственная чистота. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых.

Význam

Комментарий

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

Среди многочисленных средств подавления беззакония наиболее важными являются те, которыми пресекают преступную деятельность. Когда преступнику присуждают наказание, эта кара олицетворяет Кришну. Главным качеством, приносящим победу, является нравственная чистота. В сокровенных видах деятельности, в том числе слушании, обдумывании и медитации, самое важное — молчание, поскольку оно помогает человеку быстро духовно развиваться. Мудрецом называют того, кто может отличить материю от духа, иными словами, высшую энергию Господа от низшей. Это знание — Сам Кришна.