Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekst

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synoniemen

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ — bestraffing; damayatām — van alle manieren van onderdrukking; asmi — Ik ben; nītiḥ — moraliteit; asmi — Ik ben; jigīṣatām — van hen die overwinning verlangen; maunam — stilzwijgen; ca — en; eva — ook; asmi — Ik ben; guhyānām — van geheimen; jñānam — kennis; jñāna-vatām — van de wijzen; aham — Ik ben.

Překlad

Vertaling

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

Van alle middelen om wetteloosheid tegen te gaan ben Ik de straf, en onder degenen die overwinning nastreven, ben Ik moraliteit. Van geheime dingen ben Ik de stilte en Ik ben de wijsheid van de wijzen.

Význam

Betekenisverklaring

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

Er bestaan veel maatregelen van onderdrukking en de belangrijkste daarvan zijn maatregelen die kwaadaardige personen inperken. Wanneer kwaadaardige personen gestraft worden, vertegenwoordigt de strafmaatregel Kṛṣṇa. Voor hen die op een of ander gebied de overwinning proberen te behalen, is moraliteit het element dat het meest leidt tot het behalen van die overwinning. Voor vertrouwelijke activiteiten zoals horen, denken en mediteren is stilte het belangrijkst, omdat iemand door stil te zijn zeer snel vooruitgang kan maken. Een wijze is iemand die onderscheid kan maken tussen materie en het spirituele, tussen Gods hogere en lagere natuur. Zulke kennis is Kṛṣṇa Zelf.