Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekstas

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ — bausmė; damayatām — iš visų malšinimo priemonių; asmi — Aš esu; nītiḥ — dorovė; asmi — Aš esu; jigīṣatām — iš siekiančių pergalės; maunam — tyla; ca — ir; eva — taip pat; asmi — Aš esu; guhyānām — iš paslapčių; jñānam — žinojimas; jñāna-vatām — išminčių; aham — Aš esu.

Překlad

Translation

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

Iš savivalės numalšinimo priemonių Aš – bausmė, o iš siekiančių pergalės Aš – dorovė. Iš paslapčių Aš – tyla, iš išminčių Aš – išmintis.

Význam

Purport

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

KOMENTARAS: Yra daug bausmės priemonių, ir tarp jų svarbiausios tos, kurios sutramdo piktadarius. Kai baudžiami nenaudėliai, bausmės įrankis atstovauja Kṛṣṇai. Dorovė greičiausiai suteikia pergalę tiems, kurie nori sėkmės kurioje nors veiklos srityje. Iš slėpiningų veiksmų – klausymosi, mąstymo ir meditavimo, svarbiausias – tylėjimas, nes jis padeda ypač sparčiai tobulėti. Išmintingasis skiria materiją ir dvasią, aukštesniąją ir žemesniąją Dievo gamtą. Toks žinojimas – Patsai Kṛṣṇa.