Skip to main content

TEXT 38

第38節

Verš

テキスト

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ – punishment; damayatām – of all means of suppression; asmi – I am; nītiḥ – morality; asmi – I am; jigīṣatām – of those who seek victory; maunam – silence; ca – and; eva – also; asmi – I am; guhyānām – of secrets; jñānam – knowledge; jñāna-vatām – of the wise; aham – I am.

Překlad

Translation

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

すべての懲悪の方法のなかで、私は悪に下る懲罰である。また私は勝利を求める者たちにおける道徳性、秘行における沈黙、智者のもつ智恵である。

Význam

Purport

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

悪いことを抑え、減少させるためにはたらいている人や機関が世の中には沢山ある。そのなかで最も大切なことは、悪徳の者を倒し罰することである。悪徳の者が罰せられた時、その懲罰を与えた人なり機関なりは、クリシュナを代表している。一定の活動分野で勝利を得ようと努力している人たちのなかで、勝利に導くための最大の要素はその人の道徳性である。聞く、考える、唄想する等の秘奥な活動においては、沈黙、または静寂が最も大切である。沈黙、静寂によって人は速やかに進歩することができるからだ。賢者というのは、物質と精神、つまり、神のもつ上位エネルギーと下位エネルギーを識別し得る人のことで、その知識こそクリシュナ御自身なのだ。