Skip to main content

TEXT 38

38. VERS

Verš

Szöveg

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Szó szerinti jelentés

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ – büntetés; damayatām – az elnyomás eszközei közül; asmi – Én vagyok; nītiḥ – erkölcsösség; asmi – Én vagyok; jigīṣatām – a győzelmet keresők közül; maunam – a csend; ca – és; eva – is; asmi – Én vagyok; guhyānām – a titkok közül; jñānam – a tudás; jñāna-vatām – a bölcsek közül; aham – Én vagyok.

Překlad

Fordítás

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

A törvénytelenséget elfojtó eszközök közül a büntetés, a győzelemre vágyók között az erkölcs, a titkok közül a csend, a bölcsek között pedig a bölcsesség vagyok.

Význam

Magyarázat

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

A büntetésnek számtalan formája van, melyek közül azok a legfontosabbak, amelyek a gonosztevőkre sújtanak le. Az őket megbüntető fenyítés eszköze Kṛṣṇát képviseli. Akik sikert akarnak elérni valamilyen területen, azoknak a győzelemhez az erényre van a legnagyobb szükségük. A bizalmas hallás, gondolkodás és meditálás folyamatában a csend a legfontosabb, mert ezáltal az ember rendkívül gyorsan fejlődhet. Bölcsnek azt nevezzük, aki képes különbséget tenni az anyag és a szellem, azaz Isten felsőbbrendű és alsóbbrendű természete között. Az ilyen tudás maga Kṛṣṇa.