Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Texte

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ: le châtiment; damayatām: de tous les moyens de répression; asmi: Je suis; nītiḥ: la moralité; asmi: Je suis; jigīṣatām: de ceux qui cherchent la victoire; maunam: le silence; ca: et; eva: aussi; asmi: Je suis; guhyānām: des secrets; jñānam: la connaissance; jñāna-vatām: du sage; aham: Je suis.

Překlad

Translation

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

De tous les moyens de rétablir la loi, Je suis le châtiment, et en ceux qui cherchent la victoire, la moralité. Des choses secrètes, Je suis le silence, et du sage, la sagesse.

Význam

Purport

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

Nombreux sont les moyens de répression, mais les plus importants sont ceux qui punissent les mécréants. Aussi dit-on que l’agent du châtiment représente Kṛṣṇa. Pour ceux qui recherchent la victoire, la moralité est l’élément le plus important. Parmi les actes profonds et secrets que sont l’écoute, la pensée et la méditation, le silence est l’ingrédient majeur car il permet de progresser rapidement. Le sage est l’homme capable de distinguer le matériel du spirituel, la nature inférieure de la nature supérieure. Un tel savoir est Kṛṣṇa Lui-même.