Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekst

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ — karistus; damayatām — kõikidest allasurumise viisidest; asmi — Mina olen; nītiḥ — moraalsus; asmi — Mina olen; jigīṣatām — kõikidest võidu otsijatest; maunam — vaikus; ca — ja; eva — samuti; asmi — Mina olen; guhyānām — saladustest; jñānam — tarkus; jñāna-vatām — tarkadest; aham — Mina olen.

Překlad

Translation

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

Kõikidest seadusetuse allasurumise viisidest olen Ma karistus ning kõikide võidu poole püüdlevate inimeste hulgas moraalsus. Salajastest asjadest olen Ma vaikus ning tarkade juures olen Ma tarkus.

Význam

Purport

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

Paljude karistajate hulgas on tähtsaimad uskmatute nuhtlejad. Kui karistatavateks on uskmatud, esindab see karistus Kṛṣṇat. Ühel või teisel alal võidu pole püüdlemise korral on olulisimaks aluseks moraalsus. Saladuslikes kuulamis-, mõtlemis- ja mediteerimistegevustes on olulisim element vaikus, sest vaikuse abil võib inimene areneda väga kiiresti. Tark inimene on see, kes suudab teha vahet vaimse ja materiaalse vahel, Jumala kõrgema ning madalama looduse vahel. Sellised teadmised on Kṛṣṇa Ise.