Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Texto

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ — castigo; damayatām — de todos los medios de supresión; asmi — Yo soy; nītiḥ — la moral; asmi — Yo soy; jigīṣatām — de aquellos que buscan la victoria; maunam — el silencio; ca — y; eva — también; asmi — Yo soy; guhyānām — de los secretos; jñānam — el conocimiento; jñāna-vatām — de los sabios; aham — Yo soy.

Překlad

Translation

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

Entre todos los medios para suprimir lo ilícito, Yo soy el castigo; y entre aquellos que buscan la victoria, Yo soy la moral. De las cosas secretas, Yo soy el silencio, y Yo soy la sabiduría de los sabios.

Význam

Purport

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

Existen muchos agentes represivos, de los cuales los más importantes son aquellos que combaten a los herejes. Cuando se castiga a los herejes, el medio con el que se los castiga representa a Kṛṣṇa. Entre aquellos que están tratando de triunfar en algún campo de la actividad, el elemento más triunfante de todos es la moral. Entre las actividades confidenciales de oír, pensar y meditar, el silencio es la más importante, porque por medio del silencio se puede progresar muy rápidamente. El hombre sabio es aquel que puede discernir entre la materia y el espíritu, entre las naturalezas superior e inferior de Dios. Esa clase de conocimiento es el propio Kṛṣṇa.