Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Text

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ — Bestrafung; damayatām — von allen Mitteln der Bekämpfung; asmi — Ich bin; nītiḥ — Moral; asmi — Ich bin; jigīṣatām — von denjenigen, die sich um Sieg bemühen; maunam — Schweigen; ca — und; eva — auch; asmi — Ich bin; guhyānām — von den Geheimnissen; jñānam — Wissen; jñāna-vatām — von den Weisen; aham — Ich bin.

Překlad

Translation

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

Unter allen Mitteln, um Gesetzlosigkeit zu bekämpfen, bin Ich die Bestrafung, und in denjenigen, die nach Sieg streben, bin Ich die Moral. Von den Geheimnissen bin Ich das Schweigen, und von den Weisen bin Ich die Weisheit.

Význam

Purport

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

ERLÄUTERUNG: Es gibt viele Mittel, um Gesetzlosigkeit zu bekämpfen, und die wichtigsten von ihnen sind diejenigen, die Übeltäter bestrafen. Wenn Übeltäter bestraft werden, repräsentiert das Mittel der Bestrafung Kṛṣṇa. Für diejenigen, die versuchen, in einem bestimmten Tätigkeitsbereich siegreich zu sein, ist Moral das siegreichste Element. Unter den vertraulichen Tätigkeiten des Hörens, Denkens und Meditierens ist Schweigen am wichtigsten, denn durch Schweigen kann man sehr schnell Fortschritt machen. Der Weise ist derjenige, der zwischen materieller und spiritueller Energie, zwischen Gottes höherer und niederer Natur, unterscheiden kann. Solches Wissen ist Kṛṣṇa Selbst.