Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekst

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — ze všech prostředků potlačování; asmi — jsem; nītiḥ — morálka; asmi — jsem; jigīṣatām — osob usilujících o vítězství; maunam — mlčení; ca — a; eva — rovněž; asmi — jsem; guhyānām — ze všeho důvěrného; jñānam — poznání; jñāna-vatām — moudrých; aham — Já jsem.

daṇḍaḥ — straf; damayatām — af alle undertrykkende midler; asmi — Jeg er; nītiḥ — moral; asmi — Jeg er; jigīṣatām — blandt dem, der søger sejr; maunam — tavshed; ca — og; eva — også; asmi — Jeg er; guhyānām — af hemmeligheder; jñānam — viden; jñāna-vatām — de vises; aham — Jeg er.

Překlad

Translation

Ze všech prostředků potlačování nezákonného jednání jsem trest a jsem morálka těch, kteří chtějí zvítězit. Ze všeho důvěrného jsem mlčení a jsem moudrost moudrých.

Af alle midler til at undertrykke lovløshed er Jeg straffen, og blandt alle dem, der søger sejr, er Jeg moral. Blandt hemmelige ting er Jeg tavshed, og blandt de vise er Jeg visdommen.

Význam

Purport

Je mnoho způsobů potlačování nezákonnosti a nejdůležitější z nich jsou ty, jež potírají lotry. Trest, který si tito darebáci odbývají, představuje Kṛṣṇu. U osob toužících stát se v nějaké oblasti jednání vítězi, je hlavním vítězným principem morálka. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. A moudrý je ten, kdo zná nižší i vyšší energii Boha, kdo dokáže rozlišovat mezi hmotou a duší. Jeho poznání je samotný Kṛṣṇa.

FORKLARING: Der er mange måder, man kan undertrykke lovløshed på, blandt hvilke de vigtigste er dem, der slår skurkene ned. Når skurke bliver straffet, repræsenterer det afstraffende middel Kṛṣṇa. Blandt dem, der søger sejr inden for en bestemt aktivitet eller et bestemt område, er moral det mest sejrrige element. Blandt hemmelige forehavender som at lytte, tænke og meditere er tavshed særdeles vigtig, for gennem tavshed kan man hurtigt gøre fremskridt. Den vise er den, der kan skelne mellem ånd og materie eller mellem Guds højere og lavere naturer. En sådan kundskab er Kṛṣṇa Selv.