Skip to main content

TEXT 9

Bg 1.9

Verš

Tekst

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ
anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyma

Synoniemen

anye — jiní; ca — také; bahavaḥ — ve velkém počtu; śūrāḥ — hrdinové; mat-arthe — v mém zájmu; tyakta-jīvitāḥ — připraveni obětovat svůj život; nānā — mnoha; śastra — zbraněmi; praharaṇāḥ — vyzbrojeni; sarve — všichni; yuddha-viśāradāḥ — znalí vojenství.

anye — anderen; ca — ook; bahavaḥ — in groten getale; śūrāḥ — helden; mat-arthe — in mijn belang; tyakta-jīvitāḥ — bereid hun leven te wagen; nānā — veel; śastra — wapens; praharaṇāḥ — uitgerust met; sarve — allemaal; yuddha-viśāradāḥ — bedreven in de strijdkunst.

Překlad

Vertaling

Je tu i mnoho jiných hrdinů, kteří jsou připraveni za mne položit život. Všichni jsou vyzbrojeni nejrůznějšími zbraněmi a výborně ovládají vojenskou vědu.

En er zijn nog vele andere helden die bereid zijn hun leven voor mij te geven. Allemaal zijn ze uitgerust met verschillende wapens en allemaal zijn ze bedreven in de strijdkunst.

Význam

Betekenisverklaring

Pokud se týče ostatních, jako například Jayadrathy, Kṛtavarmy a Śalyi, všichni jsou připraveni položit za Duryodhanu život. Jinými slovy, je zde již vyvozen závěr, že všichni v bitvě na Kurukṣetře zemřou za to, že se přidali na stranu hříšného Duryodhany. Ten byl ovšem vzhledem k výše zmíněné spojené síle přátel přesvědčen o svém vítězství.

Wat de anderen, zoals Jayadratha, Kṛtavarmā en Śalya betreft, ze zijn allemaal vastberaden om hun leven voor Duryodhana te geven. Met andere woorden, het is al duidelijk dat ze allemaal zullen sterven in de Slag van Kurukṣetra, omdat ze de kant hebben gekozen van de zondige Duryodhana. Duryodhana was zelf natuurlijk overtuigd van zijn overwinning door de gezamenlijke kracht van zijn vrienden die hierboven genoemd zijn.