Skip to main content

TEXT 45

VERSO 45

Verš

Texto

yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet
yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet

Synonyma

Sinônimos

yadi — i když; mām — mě; apratīkāram — bez odporu; aśastram — nevyzbrojeného; śastra-pāṇayaḥ — ti se zbraní v ruce; dhārtarāṣṭrāḥ — synové Dhṛtarāṣṭry; raṇe — na bojišti; hanyuḥ — mohou zabít; tat — to; me — pro mě; kṣema-taram — lepší; bhavet — bylo by.

aho — ai de mim; bata — como é estranho; mahat — grandes; pāpam — pecados; kartum — executar; vyavasitāḥ — decidimos; vayam — nós; yat — porque; rājya-sukha-lobhena — levados pela cobiça de felicidade régia; hantum — matar; sva-janam — parentes; udyatāḥ — tentando.

Překlad

Tradução

Bylo by pro mě lépe, kdyby mne Dhṛtarāṣṭrovi synové se zbraněmi v rukách zabili na bojišti neozbrojeného a nekladoucího odpor.

Ai de mim! Como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes.

Význam

Comentário

Podle bojových zásad kṣatriyů je zvykem, že na neozbrojeného a na úmyslně nebojujícího nepřítele se neútočí. Arjuna se však rozhodl, že nebude bojovat, i kdyby ho v takovém stavu nepřítel přesto napadl. Nebral v úvahu, jak dalece byli jeho protivníci odhodláni k boji. To vše svědčí o tom, že měl dobré srdce, což je příznačné pro velkého oddaného Pána.

Levada por motivos egoístas, a pessoa pode ficar inclinada a atos pecaminosos, tais como matar o próprio irmão, pai ou mãe. Há muitos desses casos na história do mundo. Mas Arjuna, sendo um devoto santo do Senhor, sempre está consciente dos princípios morais e por isso preocupa-se em evitar essas atividades.