Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Verš

Texte

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ
adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyma

Synonyms

adharma — bezbožnost; abhibhavāt — když převládne; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; praduṣyanti — znečistí se; kula-striyaḥ — ženy v rodině; strīṣu — prostřednictvím žen; duṣṭāsu — takto znečištěných; vārṣṇeya — potomku Vṛṣṇiho; jāyate — přijde na svět; varṇa-saṅkaraḥ — nežádoucí potomstvo.

adharma: l’irréligion; abhibhavāt: ayant pris le dessus; kṛṣṇa: ô Kṛṣṇa; praduṣyanti: se corrompent; kula-striyaḥ: les femmes de la famille; strīṣu: de la gent féminine; duṣṭāsu: du fait de cette dégradation; vārṣṇeya: ô descendant de Vṛṣṇi; jāyate: voit le jour; varṇa-saṅkaraḥ: une progéniture non désirée.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, potomku Vṛṣṇiho, když v rodině převládá bezbožnost, dochází k mravnímu úpadku žen a následkem znečištění žen přichází na svět nežádoucí potomstvo.

Lorsque l’irréligion s’empare de la famille, ô Kṛṣṇa, ô descendant de Vṛṣṇi, les femmes se corrompent, et de leur dégradation, naît une progéniture non désirée.

Význam

Purport

Dobré obyvatelstvo v lidské společnosti je základem míru, blahobytu a duchovního pokroku v životě. Náboženské zásady varṇāśramy byly sestaveny tak, aby ve společnosti převládali lidé s dobrými vlastnostmi. To zajišťuje celkový duchovní pokrok státu a komunity. Takové obyvatelstvo závisí na mravní bezúhonnosti a věrnosti žen. Tak jako jsou děti lehce svedeny na scestí, ženy jsou náchylné k poklesnutí. Děti i ženy proto potřebují, aby jim starší členové rodiny zajistili ochranu. Když budou ženy zaměstnány různými náboženskými činnostmi, nebudou sváděny k cizoložství. Podle Cāṇakyi Paṇḍita nejsou ženy všeobecně příliš inteligentní, a proto se jim nedá věřit. Mají se tedy neustále věnovat náboženským činnostem podle různých rodinných tradicí, a tak jejich počestnost a oddanost umožní zrození lidí s dobrými vlastnostmi, způsobilých zapojit se do varṇāśramy. Když se však tato varṇāśrama-dharma zhroutí, ženy mohou přirozeně začít jednat nezávisle a volně se stýkat s muži, čímž se šíří cizoložství s rizikem zrodu nežádoucího potomstva. Cizoložství ve společnosti vyvolávají také nezodpovědní muži, a záplava nežádoucích dětí tak vede k nebezpečí války a nemocí.

Une population saine est gage de paix, de prospérité et de progrès spirituel pour la société humaine. Les principes moraux du varṇāśrama-dharma sont conçus pour assurer une postérité majoritairement vertueuse qui garantira le progrès spirituel de toute la société. La pureté d’un peuple dépend de la chasteté et de la fidélité des femmes. Or, tout comme un enfant se laisse facilement tromper, une femme se laisse facilement corrompre. C’est pour cela que l’un et l’autre doivent être protégés par les aînés de la famille. Cāṇakya Paṇḍita disait que l’intelligence des femmes étant généralement de moindre vigueur, il est difficile de leur faire pleinement confiance. C’est pourquoi elles doivent toujours être engagées en des activités religieuses qui relèvent de la tradition familiale. Leur chasteté et leur dévotion leur permettent alors d’engendrer une descendance vertueuse, capable de participer au varṇāśrama-dharma. Mais, si l’on néglige ce système social, le commerce assidu entre hommes et femmes favorisera certainement les relations adultères et, par suite, l’apparition d’une population indésirable.

Des hommes irresponsables sont également à l’origine de l’adultère et provoquent eux aussi la naissance d’enfants non désirés qui envahissent la société en l’exposant aux guerres et aux épidémies.