Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Verš

Texto

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ
adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyma

Synonyms

adharma — bezbožnost; abhibhavāt — když převládne; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; praduṣyanti — znečistí se; kula-striyaḥ — ženy v rodině; strīṣu — prostřednictvím žen; duṣṭāsu — takto znečištěných; vārṣṇeya — potomku Vṛṣṇiho; jāyate — přijde na svět; varṇa-saṅkaraḥ — nežádoucí potomstvo.

adharma — irreligión; abhibhavāt — se vuelve predominante; kṛṣṇa — ¡oh, Kṛṣṇa!; praduṣyanti — se contamina; kula-striyaḥ — damas de la familia; strīṣu — por las mujeres; duṣṭāsu — contaminadas así; vārṣṇeya — ¡oh, descendiente de Vṛṣṇi!; jāyate — aparecen; varṇa-saṅkaraḥ — hijos no deseados.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, potomku Vṛṣṇiho, když v rodině převládá bezbožnost, dochází k mravnímu úpadku žen a následkem znečištění žen přichází na svět nežádoucí potomstvo.

¡Oh, Kṛṣṇa!, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de esta se contaminan, y de la degradación de la mujer, ¡oh, descendiente de Vṛṣṇi!, surgen los hijos no deseados.

Význam

Purport

Dobré obyvatelstvo v lidské společnosti je základem míru, blahobytu a duchovního pokroku v životě. Náboženské zásady varṇāśramy byly sestaveny tak, aby ve společnosti převládali lidé s dobrými vlastnostmi. To zajišťuje celkový duchovní pokrok státu a komunity. Takové obyvatelstvo závisí na mravní bezúhonnosti a věrnosti žen. Tak jako jsou děti lehce svedeny na scestí, ženy jsou náchylné k poklesnutí. Děti i ženy proto potřebují, aby jim starší členové rodiny zajistili ochranu. Když budou ženy zaměstnány různými náboženskými činnostmi, nebudou sváděny k cizoložství. Podle Cāṇakyi Paṇḍita nejsou ženy všeobecně příliš inteligentní, a proto se jim nedá věřit. Mají se tedy neustále věnovat náboženským činnostem podle různých rodinných tradicí, a tak jejich počestnost a oddanost umožní zrození lidí s dobrými vlastnostmi, způsobilých zapojit se do varṇāśramy. Když se však tato varṇāśrama-dharma zhroutí, ženy mohou přirozeně začít jednat nezávisle a volně se stýkat s muži, čímž se šíří cizoložství s rizikem zrodu nežádoucího potomstva. Cizoložství ve společnosti vyvolávají také nezodpovědní muži, a záplava nežádoucích dětí tak vede k nebezpečí války a nemocí.

Que la sociedad humana esté integrada por una buena población, constituye el principio básico de la paz, la prosperidad y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos del varṇāśrama estaban planeados de manera tal, que en la sociedad prevaleciera la buena población, en aras del progreso espiritual general del Estado y la comunidad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de sus mujeres. Así como los niños son muy propensos a ser desencaminados, así mismo las mujeres son muy propensas a la degradación. Por eso, tanto los niños como las mujeres requieren que los miembros mayores de la familia los protejan. Mientras las mujeres se dediquen a diversas prácticas religiosas, no serán desencaminadas hacia el adulterio. Según Cāṇakya Paṇḍita, las mujeres no son por lo general muy inteligentes, y, por ende, no son dignas de confianza. De modo que, siempre se las debe ocupar en las actividades religiosas de las diferentes tradiciones familiares, y así su castidad y devoción dará a luz a una población buena y digna de participar en el sistema varṇāśrama. Con el fracaso de dicho varṇāśrama-dharma, naturalmente las mujeres quedan en libertad de actuar y mezclarse con los hombres, a raíz de lo cual se incurre en el adulterio, con el riesgo de que aparezca una población no deseada. Hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad, y, por ello, niños indeseables inundan la raza humana, con el riesgo de guerras y pestes.