Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Verš

Текст

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ
атра ш́ӯра̄ махешв-а̄са̄
бгı̄ма̄рджуна-сама̄ йудгі
йуйудга̄но віра̄т̣аш́ ча
друпадаш́ ча маха̄-ратгах̣

Synonyma

Послівний переклад

atra — zde; śūrāḥ — hrdinové; mahā-iṣu-āsāḥ — velmi mocní lučištníci; bhīma-arjuna — Bhīmovi a Arjunovi; samāḥ — rovni; yudhi — v boji; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — rovněž; drupadaḥ — Drupada; ca — také; mahā-rathaḥ — velký bojovník.

атра—тут; ш́ӯра̄х̣—герої; маха̄-ішу-а̄са̄х̣—вправні лучники; бгı̄ма- арджуна—Бгı̄мі й Арджуні; сама̄х̣—рівні; йудгі—в бою; йуйудга̄нах̣—Йуйудга̄на; віра̄т̣ах̣—Віра̄т̣а; ча—також; друпадах̣—Друпада; ча—також; маха̄-ратгах̣—великий воїн.

Překlad

Переклад

V této armádě je mnoho hrdinných lučištníků, kteří se v boji vyrovnají Bhīmovi a Arjunovi — velcí bojovníci, jako například Yuyudhāna, Virāṭa a Drupada.

У цій армії багато відважних лучників, рівних в бою Бгı̄мі й Арджуні, багато великих воїнів, таких як Йуйудга̄на, Віра̄т̣а й Друпада.

Význam

Коментар

Třebaže Dhṛṣṭadyumna nebyl tváří v tvář Droṇācāryovu vynikajícímu válečnickému umění příliš velkou překážkou, bylo zde mnoho jiných, kteří naháněli strach. Duryodhana se o nich zmiňuje jako o velkých překážkách na cestě k vítězství, protože každý z nich byl stejně nebezpečným soupeřem jako Bhīma a Arjuna. Jelikož znal Bhīmovu a Arjunovu sílu, srovnával ostatní právě s nimi.

Хоча сам Дгр̣шт̣адйумна не був занадто страшний Дрон̣а̄ча̄рйі, дуже вправному у військовій справі, однак там було чимало інших, яких слід було остерігатись. Дурйодгана каже, що вони можуть стати великою перешкодою на шляху до перемоги, бо кожний з них не менш грізний, ніж Бгı̄ма й Арджуна. Сила Бгı̄ми та Арджуни була відома йому, отож він і порівнював з ними інших воїнів.