Skip to main content

TEXT 4

Bg 1.4

Verš

Tekst

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ
atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ

Synonyma

Synoniemen

atra — zde; śūrāḥ — hrdinové; mahā-iṣu-āsāḥ — velmi mocní lučištníci; bhīma-arjuna — Bhīmovi a Arjunovi; samāḥ — rovni; yudhi — v boji; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — rovněž; drupadaḥ — Drupada; ca — také; mahā-rathaḥ — velký bojovník.

atra — hier; śūrāḥ — helden; mahā-iṣu-āsāḥ — machtige boogschutters; bhīma-arjuna — aan Bhīma en Arjuna; samāḥ — gelijk aan; yudhi — in de strijd; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — ook; drupadaḥ — Drupada; ca — ook; mahā-rathaḥ — groot strijder.

Překlad

Vertaling

V této armádě je mnoho hrdinných lučištníků, kteří se v boji vyrovnají Bhīmovi a Arjunovi — velcí bojovníci, jako například Yuyudhāna, Virāṭa a Drupada.

In dit leger bevinden zich vele heldhaftige boogschutters, die in de strijd gelijk zijn aan Bhīma en Arjuna: grote krijgslieden zoals Yuyudhāna, Virāṭa en Drupada.

Význam

Betekenisverklaring

Třebaže Dhṛṣṭadyumna nebyl tváří v tvář Droṇācāryovu vynikajícímu válečnickému umění příliš velkou překážkou, bylo zde mnoho jiných, kteří naháněli strach. Duryodhana se o nich zmiňuje jako o velkých překážkách na cestě k vítězství, protože každý z nich byl stejně nebezpečným soupeřem jako Bhīma a Arjuna. Jelikož znal Bhīmovu a Arjunovu sílu, srovnával ostatní právě s nimi.

Hoewel Dhṛṣṭadyumna niet zo’n belangrijk obstakel was in vergelijking met Droṇācārya’s geweldige militaire kracht, waren er wel heel wat anderen die gevreesd moesten worden. Duryodhana vermeldt ze hier als grote struikelblokken op het pad naar de overwinning, omdat de genoemde personen allemaal net zulke geduchte tegenstanders waren als Bhīma en Arjuna. Hij kende de kracht van Bhīma en Arjuna en vergeleek de anderen daarom met hen.