Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Verš

Tekst

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate
vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Synonyma

Synonyms

vepathuḥ — třesení; ca — a; śarīre — po těle; me — mém; roma-harṣaḥ — ježení chlupů na těle; ca — také; jāyate — nastává; gāṇḍīvam — Arjunův luk; sraṁsate — padá; hastāt — z ruky; tvak — kůže; ca — také; eva — jistě; paridahyate — pálí.

vepathuḥ — kropslig skælven; ca — også; śarīre — på kroppen; me — min; roma-harṣaḥ — det at hårene rejser sig; ca — også; jāyate — finder sted; gāṇḍīvam — Arjunas bue; sraṁsate — glider; hastāt — fra hånden; tvak — hud; ca — også; eva — afgjort; paridahyate — brænder.

Překlad

Translation

Třesu se po celém těle, ježí se mi chlupy, luk Gāṇḍīva mi padá z ruky a kůže mě pálí.

Hele min krop skælver, hårene rejser sig, huden brænder, og buen Gāṇḍīva falder fra min hånd.

Význam

Purport

Jsou dva druhy třesení těla a dva druhy ježení chlupů. K obojímu dochází buď při velké duchovní extázi, nebo z velkého hmotného strachu. Při transcendentální realizaci strach neexistuje. Arjunovy příznaky v této situaci pocházejí z hmotného strachu, strachu o život. Tomu nasvědčují i ostatní symptomy — byl tak neklidný, že mu jeho slavný luk Gāṇḍīva padal z rukou, a jelikož jeho srdce planulo, pociťoval pálení kůže. Všechny tyto příznaky jsou důsledkem hmotného pojetí života.

FORKLARING: Der kan være to årsager til det, når kroppen skælver, og hårene rejser sig på hovedet. Disse fænomener viser sig enten i forbindelse med stor åndelig ekstase eller under materielle omstændigheder på grund af stor frygt. Eftersom der ikke er nogen frygt i transcendental erkendelse, skyldes Arjunas symptomer i denne situation materiel frygt, nemlig frygten for tab af liv. Det fremgår også af de andre symptomer: Han blev så utålmodig, at hans berømte bue Gāṇḍīva gled ud af hans hænder, og fordi hjertet brændte i brystet på ham, havde han en svidende følelse i huden. Alt dette skyldtes en materiel livsopfattelse.