Skip to main content

TEXT 25

VERSO 25

Verš

Texto

bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ
sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān
samavetān kurūn iti
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ
sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān
samavetān kurūn iti

Synonyma

Sinônimos

bhīṣma — praotec Bhīṣma; droṇa — učitel Droṇa; pramukhataḥ — před; sarveṣām — všemi; ca — také; mahī-kṣitām — vládci světa; uvāca — pravil; pārtha — ó synu Pṛthy; paśya — jen pohleď; etān — na všechny tyto; samavetān — shromážděné; kurūn — členy Kuruovské dynastie; iti — tak.

bhīṣma — o avô Bhīṣma; droṇa — o mestre Droṇa; pramukhataḥ — na frente de; sarveṣām — todos; ca — também; mahī-kṣitām — comandantes do mundo; uvāca — disse; pārtha — ó filho de Pṛthā; paśya — simplesmente observe; etān — todos eles; samavetān — reunidos; kurūn — os membros da dinastia Kuru; iti — assim.

Překlad

Tradução

V přítomnosti Bhīṣmy, Dṛony a všech ostatních vládců světa Pán pravil: “Jen pohleď, Pārtho, na všechny shromážděné Kuruovce.”

Na presença de Bhīṣma, de Droṇa e de todos os outros comandantes do mundo, o Senhor disse: “Simplesmente observe, Pārtha, todos os Kurus aqui reunidos”.

Význam

Comentário

Pán Kṛṣṇa jakožto Nadduše všech živých bytostí chápal, co se odehrávalo v Arjunově mysli. Slovo Hṛṣīkeśa v této souvislosti naznačuje, že věděl všechno. To, že Arjunu oslovil Pārtho (synu Kuntī, Pṛthy), je také důležité. Chtěl mu jakožto přítel oznámit, že přijal úlohu jeho vozataje z toho důvodu, že Arjuna byl synem Pṛthy, sestry Jeho otce Vasudevy. A co tím Kṛṣṇa mínil, když Arjunovi řekl “pohleď na Kuruovce”? Chtěl Arjuna v tu chvíli se vším přestat a nebojovat? Něco takového by Kṛṣṇa od syna své tety Pṛthy naprosto neočekával. Přátelským žertem tak předpověděl Arjunovo rozpoložení mysli.

Como a Superalma de todas as entidades vivas, o Senhor Kṛṣṇa podia compreender o que se passava na mente de Arjuna. O uso da palavra Hṛṣīkeśa para caracterizar esta situação indica que Ele sabia tudo. E a palavra Pārtha, ou seja, o filho de Kuntī, ou Pṛthā, é igualmente relevante em relação a Arjuna. Como amigo, Ele queria informar a Arjuna que, por ser Arjuna o filho de Pṛthā, a irmã de Seu próprio pai Vasudeva, Ele aceitou ser o quadrigário de Arjuna. Então, que foi que Kṛṣṇa quis dizer ao pedir a Arjuna que “observasse os Kurus”? Será que Arjuna queria desistir ali mesmo e não lutar? Kṛṣṇa jamais esperou que tais atitudes fossem tomadas pelo filho de Sua tia Pṛthā. Assim, numa brincadeira amigável, a mente de Arjuna foi predita pelo Senhor.