Skip to main content

TEXTS 21-22

TEXTS 21-22

Verš

Текст

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
арджуна ува̄ча
сенайор убгайор мадгйе
ратгам̇ стга̄пайа ме ’чйута
йа̄вад ета̄н нірı̄кше ’хам̇
йоддгу-ка̄ма̄н авастгіта̄н
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame
каір майа̄ саха йоддгавйам
асмін ран̣а-самудйаме

Synonyma

Послівний переклад

arjunaḥ uvāca — Arjuna prohlásil; senayoḥ — vojska; ubhayoḥ — obě; madhye — mezi; ratham — válečný vůz; sthāpaya — prosím postav; me — můj; acyuta — ó Neselhávající; yāvat — dokud; etān — všechny tyto; nirīkṣe — mohu zhlédnout; aham — já; yoddhu-kāmān — toužící po boji; avasthitān — sešikované na bitevním poli; kaiḥ — s nimiž; mayā — mnou; saha — společně; yoddhavyam — musím bojovat; asmin — v tomto; raṇa — střetnutí; samudyame — v úsilí.

арджунах̣ ува̄ча — Арджуна сказав; сенайох̣ — армій; убгайох̣ — обох; мадгйе—між; ратгам—колісницю; стга̄пайа—тримай; ме— мій; ачйута—о непогрішний; йа̄ват—поки; ета̄н—усіх цих; нірı̄кше—можу роздивитись; ахам—я; йоддгу-ка̄ма̄н—які прагнуть битись; авастгіта̄н—вишикуваних на полі бою; каіх̣—з ким; майа̄— мною; саха—разом; йоддгавйам—повинен битися з; асмін—у цьому; ран̣а—герць; самудйаме—намагаючись.

Překlad

Переклад

Arjuna řekl: Ó Neselhávající, zajeď prosím s mým vozem mezi obě vojska, abych mohl spatřit bojechtivé přítomné, s nimiž v tomto velkém střetnutí zbraní musím válčit.

Арджуна сказав: О непохибний, прошу Тебе, виведи мою колісницю між двох армій, щоб я зміг побачити присутніх тут — тих, що прагнуть бою і з ким я маю зітнутись у цій великій битві.

Význam

Коментар

Přestože je Śrī Kṛṣṇa Nejvyšší Osobností Božství, ze své bezpříčinné milosti sloužil svému příteli. Arjuna Ho zde oslovuje Neselhávající, neboť Pán ve své náklonnosti ke svým oddaným nikdy nezklame. Jako vozataj musel plnit Arjunovy rozkazy, a protože tak neváhal učinit, je nazván Neselhávající. Pro svého oddaného přijal úlohu vozataje, a přesto Jeho svrchované postavení nebylo nijak ohroženo. Za všech okolností zůstává Nejvyšší Osobností Božství, Hṛṣīkeśou, Pánem smyslů všech. Vztah mezi Pánem a Jeho služebníkem je transcendentální a nesmírně lahodný. Služebník je neustále připraven sloužit Pánu a Pán vždy hledá příležitost ke službě oddanému. Pánu přináší větší potěšení, když Jeho čistý oddaný přijme výhodné postavení, ze kterého Mu dává pokyny, než když má sám nařizovat. Jelikož je to Pán, každý podléhá Jeho nařízením a nikdo nestojí nad Ním, aby Mu rozkazoval. Jakmile však zjistí, že Mu dává pokyny čistý oddaný, prožívá transcendentální radost, i když za všech okolností zůstává neselhávajícím Pánem.

Хоча Господь Кр̣шн̣а і є Верховний Бог-Особа, Він, із Своєї незбагненної ласки, служив Своєму другові. Він ніколи не змінює Своєї прихильності до вірних Йому, і тому тут Арджуна звертається до Нього як до «непохибного». Крім того, як колісничий Арджуни, Він, не вагаючись, виконує його накази і Арджуна називає Його за це непохибним. Хоча з ласки до Свого відданого Господь грав роль візничого, Його верховне становище не викликає сумніву. За будь-яких обставин Він є Верховний Бог-Особа, Хр̣шı̄кеш́а, Володар усіх чуттів. Стосунки між Господом та Його слугою дуже ніжні й суто трансцендентні. Так само, як вірний слуга Господа завжди радо служить Йому, так і Господь прагне зробити якусь послугу Своєму відданому. Господь отримує навіть ще більше задоволення, коли Його чисті бгакти дають накази Йому, ніж коли Він наказує Сам. Усі коряться Йому як Володареві й немає нікого вищого од Нього, хто б наказував Йому. Коли ж трапляється, що Йому наказують чисті віддані — Господь зазнає трансцендентної насолоди, хоча Він, безумовно, панує над усіма обставинами.

Arjuna jakožto čistý oddaný Pána nechtěl bojovat proti svým bratrancům a bratrům, ale Duryodhanova umíněnost a neochota přistoupit na jakékoliv mírové jednání ho donutila přijet na bitevní pole. Následně si velmi přál zhlédnout přítomné vůdčí osobnosti. I když na bojišti mírová jednání nepřipadala v úvahu, chtěl tyto vůdce vidět a zjistit, do jaké míry jsou rozhodnuti vymáhat nežádoucí válku.

Арджуна — чистий відданий, він не мав бажання битись із своїми кузенами та братами, але його змусила до того впертість Дурйодгани, який не погоджувався ні на які мирні перемовини. Тому він дуже хотів побачити, хто з старшин присутній на полі бою. Хоча не могло бути й мови про примирення на полі бою, він хотів побачити їх ще раз, подивитися, наскільки вони були схильні до участі в цій зовсім небажаній війні.