Skip to main content

TEXT 20

TEXT 20

Verš

Текст

atha vyavasthitān dṛṣṭvā
dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ
pravṛtte śastra-sampāte
dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṁ tadā vākyam
idam āha mahī-pate
атга вйавастгіта̄н др̣шт̣ва̄
дга̄ртара̄шт̣ра̄н капі-дгваджах̣
правр̣тте ш́астра-сампа̄те
дганур удйамйа па̄н̣д̣авах̣
хр̣шı̄кеш́ам̇ тада̄ ва̄кйам
ідам а̄ха махı̄-пате

Synonyma

Послівний переклад

atha — potom; vyavasthitān — seřazené; dṛṣṭvā — hledící na; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭrovy syny; kapi-dhvajaḥ — ten, jehož vlajka nesla znak Hanumāna; pravṛtte — když se chystal; śastra-sampāte — vystřelit šípy; dhanuḥ — luk; udyamya — pozvedající; pāṇḍavaḥ — syn Pāṇḍua (Arjuna); hṛṣīkeśam — Pánu Kṛṣṇovi; tadā — v tu chvíli; vākyam — slova; idam — tato; āha — řekl; mahī-pate — ó králi.

атга—слідом за тим; вйавастгіта̄н—вишикуваних; др̣шт̣ва̄—дивлячись на; дга̄ртара̄шт̣ра̄н—сини Дгр̣тара̄шт̣ри; капі-дгваджах̣— той, у кого на прапорі зображення Ханума̄на; правр̣тте—готовий до бою; ш́астра-сампа̄те—випускаючи свої стріли; дганух̣— лук; удйамйа—піднявши; па̄н̣д̣авах̣—син Па̄н̣д̣у (Арджуна); хр̣шı̄кеш́ам — Господу Кр̣шн̣і; тада̄ — тоді; ва̄кйам — слово; ідам — це; а̄ха—сказав; махı̄-пате—о царю.

Překlad

Переклад

Na válečném voze s vlajkou nesoucí znak Hanumāna tehdy Arjuna, syn Pāndua, pozvedl svůj luk a připravil se vyslat šípy. Ó králi, Arjuna pohlédl na Dhṛtarāṣṭrovy syny seřazené ve vojenském šiku a poté řekl Pánu Kṛṣṇovi následující slova.

Відтак Арджуна, син Па̄н̣д̣у, сидячи у своїй колісниці під прапором із зображенням Ханума̄на, підняв свій лук на знак готовності до бою. О царю, дивлячись на лави синів Дгр̣тара̄шт̣ри, що наближались, Арджуна мовив Кр̣шн̣і такі слова.

Význam

Коментар

Bitva měla právě začít. Z předchozího údaje vyplývá, že neočekávané uspořádání vojska Pāṇḍuovců, vedených na bitevním poli přímo pokyny Pána Kṛṣṇy, téměř vzalo Dhṛtarāṣṭrovým synům odvahu. Znak Hanumāna na Arjunově vlajce je dalším znamením vítězství, neboť Hanumān pomáhal Pánu Rāmovi v Jeho boji proti Rāvaṇovi, ze kterého Pán Rāma vyšel vítězně. Nyní byli Rāma i Hanumān přítomni na voze Arjuny, aby mu pomáhali. Pán Kṛṣṇa je samotný Rāmacandra a všude tam, kde je Rāma, jsou i Jeho věčný služebník Hanumān a věčná družka Sītā, bohyně štěstí. Arjuna tedy neměl důvod se obávat jakýchkoliv nepřátel. Navíc s ním byl osobně Kṛṣṇa, Pán smyslů, aby ho vedl. Tak mohl Arjuna v bitvě dostávat veškeré dobré rady. Tyto příznivé okolnosti, které Pán připravil svému věčnému oddanému, předznamenávaly jisté vítězství.

Бій мав розпочатись. З вищенаведених слів стає зрозумілим, що серця синів Дгр̣тара̄шт̣ри так чи інакше охопила зневіра, коли вони побачили несподіване розташування військових сил Па̄н̣д̣ав, діями яких на полі бою безпосередньо керував Господь Кр̣шн̣а. Ще одним провісником перемоги Па̄н̣д̣ав була емблема Ханума̄на на прапорі Арджуни, — Ханума̄н сприяв перемозі Господа Ра̄ми в бою між Ним і Ра̄ваною. Тепер же і Ра̄ма, і Ханума̄н були в колісниці Арджуни, допомагаючи йому. Господь Кр̣шн̣а і є Сам Ра̄ма, а де б не був Господь Ра̄ма, з Ним завжди поруч Його вічний слуга Ханума̄н і Його вічна дружина Сı̄та̄, богиня процвітання. Тому в Арджуни не було підстав боятись ніяких ворогів. Більше того, Володар усіх чуттів Господь Кр̣шн̣а особисто був присутній там, щоб спрямовувати його дії. Таким чином, усі кращі військові радники були в розпорядженні Арджуни. Такі сприятливі умови, що їх Господь створив для Свого вічного відданого, безсумнівно провіщали перемогу.