Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Verš

Tekst

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi
ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyma

Synonyms

ayaneṣu — na strategických místech; ca — také; sarveṣu — všude; yathā-bhāgam — jak jste rozmístěni; avasthitāḥ — nacházející se; bhīṣmam — praotce Bhīṣmu; eva — jistě; abhirakṣantu — musíte podpořit; bhavantaḥ — vy; sarve — všichni; eva hi — jistě.

ayaneṣu — på de strategiske placeringer; ca — også; sarveṣu — overalt; yathā-bhāgam — som arrangeret forskelligt; avasthitāḥ — er placeret; bhīṣmam — til bedstefader Bhīṣma; eva — sandelig; abhirakṣantu — bør give støtte; bhavantaḥ — I; sarve — alle respektivt; eva hi — sandelig.

Překlad

Translation

Vy všichni, jak tu stojíte na svých příslušných strategických místech, ze kterých hrozí proniknutí do vojenského šiku, musíte nyní praotce Bhīṣmu ze všech sil podpořit.

Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.

Význam

Purport

Duryodhana chválil Bhīṣmovu sílu, ale potom si pomyslel, že ostatní by se mohli cítit nedoceněni. Proto se svým obvyklým diplomatickým způsobem snažil urovnat situaci výše uvedenými slovy. Zdůraznil, že Bhīṣmadeva je nepochybně největším hrdinou, ale je již starý, a proto musí všichni myslet na to, aby měl na všech stranách zajištěnou ochranu. Mohl by se plně soustředit na boj na jedné straně a nepřátelé by toho mohli využít. Proto bylo důležité, aby ostatní hrdinové neopouštěli strategické rozestavení a nedovolili tak nepříteli prolomit jejich šik. Duryodhana cítil, že vítězství Kuruovců závisí na Bhīṣmadevově přítomnosti. Byl přesvědčený o tom, že Bhīṣmadeva a Droṇācārya ho v boji plně podpoří, neboť dobře věděl, že neřekli ani slovo, když měla být Arjunova žena Draupadī na shromáždění v přítomnosti všech velkých generálů svlečena do naha a v bezmocném postavení se u nich dovolávala spravedlnosti. I když věděl, že oba generálové chovali k Pāṇḍuovcům určitou náklonnost, doufal, že se jí nyní zcela zřeknou, tak jako to učinili při oněch hazardních hrách.

FORKLARING: Efter at have rost Bhīṣmas evner kom Duryodhana i tænke om, at andre måske kunne føle sig forbigået, så på sin sædvanlige diplomatiske facon forsøgte han med ovenstående udtalelse at udglatte eventuelle misforståelser. Han understregede, at Bhīṣmadeva utvivlsomt var den største helt, men han var trods alt en gammel mand, så alle måtte især sørge for at dække ham fra alle sider. Måske ville han blive så optaget af striden, at fjenden kunne benytte sig af hans travlhed i den anden ende af slagmarken. Det var derfor vigtigt, at de andre helte holdt deres strategiske stillinger, så fjenden ikke kunne bryde falanksen. Duryodhana var overbevist om, at Kuruernes sejr afhang af Bhīṣmadeva. Han havde fuld tillid til Bhīṣmadeva og Droṇācāryas fulde opbakning i kampen, for han vidste udmærket godt, at de ikke havde ytret et ord, dengang Arjunas hustru Draupadī i sin hjælpeløse tilstand havde bønfaldt dem om retfærdighed, da hun skulle tvinges til at vise sig nøgen for øjnene af alle de store generaler i forsamlingen. Skønt han vidste, at de to generaler nærede en vis hengivenhed for Pāṇḍavaerne, håbede han på, at de nu ville lade den fare, som de havde gjort det under terningespillet.