Skip to main content

TEXT 10

VERSO 10

Verš

Texto

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam
aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyma

Sinônimos

aparyāptam — nezměrná; tat — ta; asmākam — naše; balam — vojenská síla; bhīṣma — praotcem Bhīṣmou; abhirakṣitam — dokonale chráněná; paryāptam — omezená; tu — ovšem; idam — veškerá tato; eteṣām — Pāṇḍuovců; balam — vojenská síla; bhīma — Bhīmou; abhirakṣitam — pečlivě chráněná.

aparyāptam — incomensurável; tat — essa; asmākam — nossa; balam — força; bhīṣma — pelo avô Bhīṣma; abhirakṣitam — perfeitamente protegida; paryāptam — limitada; tu — mas; idam — toda essa; eteṣām — dos Pāṇḍavas; balam — força; bhīma — por Bhīma; abhirakṣitam — cuidadosamente protegida.

Překlad

Tradução

Naše síla je nezměrná a dokonale nás chrání praotec Bhīṣma, zatímco síla Pāṇḍuovců, pečlivě chráněných Bhīmou, je omezená.

Nossa força é incomensurável, e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhīṣma, ao passo que a força dos Pāṇḍavas, cuidadosamente protegida por Bhīma, é limitada.

Význam

Comentário

Duryodhana zde porovnává obě armády. Domnívá se, že síla jeho vojska, které chrání nejzkušenější generál, praotec Bhīṣma, je nezměrná a že síly Pāṇḍuovců, které chrání méně zkušený generál Bhíma—jenž není v Bhīṣmově přítomnosti nikým — jsou omezené. Duryodhana choval vůči Bhīmovi trvalou zášť, neboť dobře věděl, že má-li zahynout, padne jedině rukou Bhīmy. Zároveň si však byl jistý vítězstvím díky přítomnosti Bhīṣmy, který byl mnohem zkušenějším vojevůdcem. Jeho přesvědčení, že vyjde z bitvy vítězně, se zakládalo na uváženém propočtu.

Aqui, Duryodhana faz um estudo comparativo das forças. Pensa que o poder de suas forças armadas é incomensurável, estando especificamente protegidas pelo general mais experiente, o avô Bhīṣma. Por outro lado, as forças dos Pāṇḍavas são limitadas, estando protegidas por um general menos experiente, Bhīma, que na presença de Bhīṣma torna-se insignificante. Duryodhana sempre teve inveja de Bhīma porque sabia muito bem que, se ele tivesse que morrer, certamente seria morto por Bhīma. Mas ao mesmo tempo, confiava em sua vitória devido à presença de Bhīṣma, que era um general muito superior. Sua conclusão de que sairia vitorioso na batalha fazia bastante sentido.